Langetermijneffecten CBASP behandeling

CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) voor chronische depressie

In het kort
Hoofdonderzoeker: Mevrouw J.E. Wiersma, PhD
Betrokken instelling: GGZinGeest / VUMC
Startdatum onderzoek: 1 januari 2016
Einddatum onderzoek: 16 maart 2018
Aantal patiënten in onderzoek: 39

De vraagstelling van het onderzoek
Bij een op de vijf mensen met een depressie heeft de depressie een chronisch beloop. Deze mensen ervaren een grotere ziektebelasting, doen meer zelfmoordpogingen en worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan mensen met een episodische depressie. Chronische depressie is lastig te behandelen en verkeerde diagnoses en verkeerde behandelingen komen veelvuldig voor.
Uit een aantal studies blijkt dat psychotherapie, gecombineerd met het voorschrijven van farmacotherapie, een effectieve behandeling is. Echter, de langetermijneffecten zijn nauwelijks onderzocht.

Het onderzoek
CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy) is de eerste vorm van psychotherapie die specifiek is bedoeld om chronische depressie te behandelen. Het is bewezen dat CBASP effectief is op de korte termijn (52 weken). Over de lange termijn effecten van  CBASP was echter nog niet zo veel bekend. Het onderzoek had de volgende doelstellingen:
•    Hoe is het deze mensen gedurende 7 jaar vergaan qua depressieve klachten en behandeling?
•    Is CBASP ook na 7 jaar nog effectiever dan de gebruikelijke behandelingen voor depressie?
•    Voorspelt remissie na 52 weken een gunstiger depressief beloop over 7 jaar?

Resultaten
Remissie van de klachten na afloop van de behandeling bleek inderdaad een gunstiger beloop te voorspellen. CBASP leek ook na 7 jaar een iets beter effect te hebben in vergelijking met de gebruikelijke zorg. Toch bleef het merendeel van de mensen gedurende verschillende periodes last houden van depressieve klachten tijdens de 7 jaars follow-up. De volgende stap zal zijn om de effecten van een intensieve groepsbehandeling, gebaseerd op CBASP, te onderzoeken bij patiënten met aanhoudende depressie.