Internet-gebaseerde emotieregulatietraining bij adolescenten met een depressie of angststoornis

Een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit en aanvaardbaarheid

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. J.J.M. Dekker
Betrokken instelling: Vrije Universiteit Amsterdam & Arkin Mental Health Care, afdelingen Onderzoek en Arkin Jeugd&Gezin.
Startdatum onderzoek: 01-03-2020
Einddatum onderzoek:
Aantal patiënten in onderzoek: 206

De vraagstelling van het onderzoek
Adolescentie, de overgangsperiode van kind naar volwassenheid, wordt gekarakteriseerd door grote hormonale en sociaal-emotionele veranderingen. In deze fase zijn mensen extra gevoelig voor de ontwikkeling van psychische stoornissen. Depressie en angststoornissen komen meer voor. Dit heeft een negatieve invloed op het sociaal functioneren van adolescenten, hun onderwijsprestaties en hun algehele gezondheid, en het is vaak een voorbode van psychische problemen in hun latere leven. Problemen met emotieregulatie spelen een belangrijke rol bij de ontwikkeling van depressie en angststoornissen, maar dit aspect is nog onvoldoende onderzocht.

Het onderzoek
In deze studie wordt onderzocht:
1) De aard van emotieregulatieproblemen bij adolescente patiënten met depressie en angststoornissen en hun ouders, waarbij ook gekeken zal worden naar het verband met geslacht, leeftijd, en diagnose.
2) De effectiviteit van een internet-gebaseerde emotieregulatietraining (ERT) als aanvulling op cognitieve gedragstherapie (CGT): de reguliere psychotherapeutische behandeling voor adolescenten met een depressie of angststoornis.
3) De voorkeuren van adolescenten met betrekking tot behandeling via internet, en de aanvaardbaarheid van de voor dit onderzoek ontwikkelde internet-gebaseerde ERT.De onderzoeksgroep (13-18 jaar) krijgt CBT + ERT en de controlegroep krijgt alleen CBT. Er wordt gekeken naar het effect (vermindering van depressie en angstsymptomen) van CBT + ERT vergeleken met alleen CBT, met een follow-up na 3, 6 en 12 maanden.
Er wordt een internet-gebaseerde ERT-module ontwikkeld in nauw overleg met adolescente patiënten en jeugdpsychologen.

Verwachte output
De onderzoekers willen een specifiek behandelprogramma ontwikkelen voor adolescenten, dat beter tegemoet komt aan hun behoeften en verwachtingen. De uitkomst van deze studie zal inzicht geven in de specifieke emotieregulatieproblemen van adolescente patiënten met een depressie of angststoornis. Ook zal duidelijk worden of een internet-gebaseerde emotieregulatietraining effectief is, en een goede aanvulling vormt op de reguliere behandeling voor depressie en angststoornissen.