Korte intensieve traumabehandeling voor adolescenten met PTSS

Een multicenter onderzoek naar de behandeleffecten

In het kort
Hoofdonderzoeker: prof. dr. R.J.L. (Ramón) Lindauer
Betrokken instelling: Psychiatrie Amsterdam UMC (locatie AMC) en Levvel
Startdatum onderzoek: 01 februari 2022
Einddatum onderzoek: 31 januari 2026
Aantal patiënten in onderzoek: 100

De vraagstelling van het onderzoek
Een meerderheid van de adolescenten maakt tijdens hun leven een of meer traumatische gebeurtenissen mee. Een op de vijf ontwikkelt naar aanleiding hiervan een posttraumatische stress stoornis (PTSS). PTSS kan vergaande gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. Ook gaat het vaak samen met co-morbide problematiek, zoals angst, depressie en gedragsproblemen. Uit angst voor ontregeling en suïcide worden PTSS-klachten vaak laat of niet behandeld. Dit vergroot de kans op een ernstiger en chronischer ziekteproces. Reguliere traumabehandelingen duren vaak meerde maanden waardoor de kans op uitval groot is. Dit duidt het belang aan van een innovatieve en kortdurende intensieve traumabehandeling (KIT). Uit eerder kleinschalig onderzoek bij adolescenten leek een KIT veilig en effectief te zijn. De huidige studie zal op grotere schaal de behandeleffecten onderzoeken van de KIT op 1) PTSS klachten en 2) op co-morbide problematiek, kwaliteit van leven, veiligheid, kosteneffectiviteit en uitvalpercentage.

Het onderzoek
In dit multicenter onderzoek zullen meerdere centra samenwerken om 100 adolescenten (12 – 18 jaar) met PTSS-klachten te volgen over tijd. De adolescenten zullen gerandomiseerd worden over twee groepen: de KIT week groep (n=50) en de wachtlijst controlegroep (n=50). Tijdens de KIT-week zullen de adolescenten dagelijks Eye-movement desensitization and reprocessing (EMDR), traumagerichte cognitieve gedragstherapie (TF-CBT) en psychomotorische therapie (PMT) aangeboden krijgen. Daarnaast worden (pleeg-)ouders actief betrokken bij de behandeling. Gestandaardiseerde vragenlijsten en (semi) gestructureerde interviews zullen worden afgenomen voor en na de behandeling of wachtlijstperiode en na 3, 6 en 9 maanden follow-up.

Verwachte output
Met dit onderzoek verwachten de onderzoekers een bijdrage te leveren aan de behandeling van adolescenten met PTSS en co-morbide problemen. Wanneer de KIT-week effectief blijkt zal er sneller resultaat kunnen worden bereikt bij deze groep met complexe problematiek. Door het korte karakter zal het uitvalpercentage ook lager zijn waardoor meer adolescenten geholpen kunnen worden. Tot slot zal het inzetten van deze behandeling tijd en geld besparen.