Theraplay voor kinderen met autisme en ouders

Tandem-studie: Theraplay bij kinderen met autisme en stress bij hun ouders

In het kort
Hoofdonderzoeker: Dr. W.A. Ester
Betrokken instelling: Parnassia, Sarr-jeugd instelling
Startdatum onderzoek: 2018
Einddatum onderzoek: 2021
Aantal patiënten in onderzoek: 150 kinderen (tussen 3 en 6 jaar) en hun ouders/verzorgers

De vraagstelling van het onderzoek
Een kind met autisme grootbrengen is een zeer grote opgave. Kinderen met autisme kunnen ernstige gedragsproblemen hebben en hebben vaak hun leven lang extra zorg nodig. De verzorgers ervaren veel stress en hebben minder tijd voor zichzelf, elkaar of hun werk. De chronische stress kan leiden tot fysieke en mentale problemen. Stress bij de verzorgers heeft invloed op het gedrag van het kind en vice versa. De bedoeling is ten eerste te onderzoeken of de langdurige stress van de verzorgers en het kind verminderd kan worden middels de therapeutische interventie Theraplay, in vergelijking met reguliere behandeling. Ten tweede wordt onderzocht of het verloop van het stressniveau gemeten kan worden door een ‘biomarker’.

Het onderzoek
Theraplay is een spel-gebaseerde therapeutische interventie waar kinderen en verzorgers in worden betrokken. Over Theraplay is bekend dat het aantoonbaar goed effect heeft bij een groot percentage kinderen, echter Theraplay is niet eerder bij autisme onderzocht.
Verhoogd cortisolniveau duidt op (chronische) stress. Cortisolniveau gezien over langere tijd kan worden gemeten in het hoofdhaar. Dit is een patiëntvriendelijke methode omdat er slechts 1 centimeter haar voor nodig is en geen bloed afgenomen hoeft te worden.
Dit onderzoek bestaat uit twee delen.

  1. Het effect van Theraplay wordt onderzocht. De interventiegroep (kinderen met autisme en hun verzorgers) krijgt Theraplay. De controlegroep krijgt de gebruikelijke behandeling.
  2. Met haarcortisol wordt de mate van stress gemeten bij het kind en de verzorgers. Met het gemeten cortisolniveau kan worden bepaald of 1) de ouders risico lopen om een fysieke ziekte te ontwikkelen, 2) de Theraplay behandeling succes heeft en 3) er eventueel reden is om een farmacologisch behandeling te starten.

De fysieke en mentale stress bij de verzorgers wordt gemeten door vragenlijsten en fysieke en biochemische metingen (inclusief haarcortisol). Dit gebeurt aan het begin, na 6 maanden  en na 12 maanden.

Verwachte output
Het is bekend dat langdurig verhoogd cortisol kan leiden tot obesitas, diabetes, hart- en vaatziekten en depressie. Door gebruik van de biomarker haarcortisol kan mogelijk worden bepaald of de Theraplay-therapie effect heeft bij kinderen met autisme en hun verzorgers. Dit betekent een grote stap vooruit in de behandelmogelijkheden van autisme.