InterPersoonlijke Sociaal Ritme Therapie

Een groepstherapie voor recidiverende stemmingsstoornissen

In het kort
Hoofdonderzoeker: Annemiek Dols MD PhD
Betrokken instellingen: VUmc Amsterdam, GGZinGeest, De Nieuwe Valerius kliniek
Startdatum onderzoek: september 2017
Einddatum onderzoek: april 2019
Aantal patiënten in onderzoek: 40 

De vraagstelling van het onderzoek
Mensen met een bipolaire stoornis of een chronisch terugkerende depressie kunnen steeds opnieuw te maken krijgen met stemmingsklachten, ook als zij medicatie gebruiken. Risico’s voor terugval zijn onder andere rest symptomen van de vorige episode, life-events, interpersoonlijke en sociale problemen en verstoring van het dag-nacht ritme. In de huidige richtlijnen voor Depressie en Bipolaire Stoornis worden zelfmanagement, psycho-educatie en verschillende vormen van psychotherapie aanbevolen.
Een behandelmethode, die zelfmanagement stimuleert, het dag-nacht ritme stabiliseert en met een psychotherapeutische aanpak het oplossen van interpersoonlijke problemen aanleert, is in Nederland nog niet breed beschikbaar. Deze InterPersoonlijke Sociaal Ritme Therapie is wel al succesvol gebleken in de Verenigde Staten, ook in groepsvorm.

Het onderzoek
In dit onderzoek wordt bestudeerd of een in Amerika ontwikkeld concept voor groepstherapie, Inter Personal Social Rhythm Therapy (IP-SRT), kan worden toegepast in de Nederlandse context. Interpersoonlijke Therapie richt zicht op het versterken van het vermogen om stemmingswisselingen en interpersoonlijke problemen zelf te managen. Sociaal Ritme Therapie richt zich op stabilisatie van het dagritme en het mobiliseren van sociale steun.
De IP-SRT wordt aangeboden aan vier groepen met gemiddeld tien deelnemers. Na 20 sessies gedurende 10 weken zijn deze patiënten en therapeuten ervaringsdeskundigen geworden. Met hun input worden het draaiboek en het informatiemateriaal voor patiënten geschikt gemaakt voor implementatie in de Nederlandse GGZ. Tot slot wordt de effectiviteit van IP-SRT en de patiënttevredenheid gemeten.

Verwachte output
Deze studie zal een gebruiksklaar script opleveren voor een groepspsychotherapie die al met succes wordt toegepast in het buitenland. De IP-SRT is geschikt voor patiënten met unipolaire of bipolaire stoornis en ook voor jongere en oude patiënten. De verwachting is dat de patiënten meer grip krijgen op hun klachten en daardoor minder medicatie en therapie nodig hebben. De resultaten worden beschreven in een (inter)nationale paper. Het script kan verspreid worden naar alle Nederlandse GGZ-instellingen.