Een verdiepende kijk op dialectische gedragstherapie voor adolescenten (DGT-A)

Kwalitatief onderzoek naar de toepassing van dynamische factoren bij DGT-A bij adolescenten met (kenmerken van) een borderline persoonlijkheidsstoornis.

In het kort
Hoofdonderzoeker: Dr. Laura Nooteboom en Dr. Anne Krabbendam
Onderzoeker: Drs. Anneke de Weerd, promovenda
Betrokken instelling: LUMC Curium, Leids Universitair Medisch Centrum, subafdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie (verrichter); Hogeschool Leiden; Youz (Parnassia Groep); Levvel; Altrecht.
Startdatum onderzoek: 1 februari 2024
Einddatum onderzoek: 1 februari 2028
Aantal patiënten in onderzoek: Vijftien casussen, waarbij adolescent, ouder(s) en individueel therapeut elk viermaal worden geïnterviewd rondom het behandeltraject.

De vraagstelling van het onderzoek
Behandeling van borderlinepersoonlijkheidsklachten bij adolescenten middels Dialectische Gedragstherapie (DGT-A) heeft over het algemeen een positief effect op het functioneren van de jongeren. Maar, er zijn grote individuele verschillen in behandeluitkomsten, waarbij er ook een groep is die niet goed profiteert van de behandeling en vroegtijdig uitvalt. Dit is een groot probleem met niet alleen gevolgen voor de jongere, maar ook voor diens omgeving. Uit kwantitatief onderzoek weten we dat dynamische factoren een belangrijke rol spelen in het behalen van behandelsucces. Denk aan de therapeutische alliantie, het kunnen doorleven en bespreken van breuken in de relatie, de emoties tussen therapeut en adolescent, en de motivatie/vertrouwen van betrokkenen in de behandeling. Maar we weten niet hoe deze factoren tijdens de behandeling worden beleefd en wat de impact is op het therapeutische proces. Daarom richt dit onderzoek zich op de vraag: Hoe beleven adolescenten, ouders en individueel therapeuten dynamische factoren tijdens de DGT-A behandeling, en hoe kunnen deze factoren zodanig ingezet worden zodat de kans op behandelsucces wordt vergroot?

Het onderzoek
In vier instellingen voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland (LUMC Curium, Youz Parnassia Groep, Altrecht en Levvel) worden in totaal vijftien casussen diepgaand gevolgd gedurende het behandeltraject middels semigestructureerde interviews. Door de drie belangrijke perspectieven (de adolescent, ouders en individueel therapeut) over tijd te analyseren aan de hand van een theoretisch framework, levert dit onderzoek praktijkgerichte kennis op die toegepast kan worden in de behandeling van adolescenten. Deze kennis zullen wij gebruiken om deze intensieve en specialistische behandeling doelmatiger te maken en maatwerk te leveren in de behandeling van deze adolescenten en hun ouders.

Verwachte output
Doel is om de opgedane kennis op verschillende manieren te implementeren. Allereerst door de inzet van de projectgroepleden als ambassadeurs en door het geven van lezingen in verschillende instellingen om zo direct impact te maken. Ook zetten we in op nascholing in het kader van ‘Leven lang leren’ in samenwerking met Hogeschool Leiden. We verwachten dat dit onderzoek onder andere resulteert in vier wetenschappelijke, peer-reviewed papers over de toepassing van dynamische behandelfactoren bij DGT en een Nederlandstalig artikel toegankelijk voor therapeuten in Nederland. Samen met de Nationale Jeugdraad worden de bevindingen ook vertaald naar de belevingswereld van adolescenten en ouders.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de call Persoonlijkheidsstoornissen van de Stichting