EMDR of imaginaire rescripting voor traumagerelateerde intrusies

Op weg naar behandeling op maat

 

 

In het kort

Hoofdonderzoeker:
Betrokken instelling:
Startdatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Aantal patiënten in onderzoek:
Prof. dr. Machteld Marcelis
GGzE, Universiteit Maastricht
01-09-2023
01-09-2026
42

De vraagstelling van het onderzoek
Dit onderzoek heeft een tweeledig doel. Ten eerste willen we onderzoeken welke therapie (EMDR of Imaginaire rescriptie) voor traumagerelateerde intrusies het beste werkt voor wie. We onderzoeken dit bij drie groepen: mensen met PTSS zonder depressie, mensen met PTSS met depressie en mensen met depressie die intrusies ervaren zonder dat zij voldoen aan de criteria voor PTSS. Ten tweede onderzoeken we welke factoren inzicht geven in de werkingsmechanismen van de beide interventies.

Het onderzoek
Intrusieve pijnlijke herinneringen zijn het eerste kenmerk van PTSS, maar komen ook voor bij mensen met een depressieve stoornis. Deze traumagerelateerde problematiek is onderbehandeld en behandeling wordt momenteel op basis van ‘trial-and-error’ aangeboden. Bovendien verslechteren depressieve klachten de uitkomsten van traumagerichte therapie en verhogen zij het risico op therapie-uitval. Hoewel effectieve traumabehandelingen bestaan, weten we niet welke therapie het beste werkt voor wie. Er is ook weinig bekend over onderliggende transdiagnostische factoren die behulpzaam kunnen zijn bij de keuze van de behandeling. Dit onderzoek maakt gebruik van een single-case experimenteel design (SCED). Deelnemers krijgen vier tot twaalf sessies van 75 minuten EMDR of IR aangeboden, waarbij de sessies tweemaal per week plaatsvinden. Wij gaan daarbij uit van 7 deelnemers per groep per conditie (EMDR versus IR), totaal N = 42. De mate van intrusieve beelden en kwaliteit van leven worden gemeten. Tevens wordt aan de deelnemers gevraagd om een dagelijks dagboek bij te houden, ondersteund door een smartphone applicatie, om verschillende aspecten van intrusies in kaart te brengen.

Verwachte output
Deze studie draagt bij aan het ontwikkelen van behandeling op maat voor mensen met intrusieve herinneringen met PTSS, met PTSS en een depressie, of met een depressie zonder PTSS; in de toekomst kan de studie ook bijdragen aan gepersonaliseerde zorg voor mensen met intrusieve herinneringen bij andere psychische stoornissen. Door verbeterd inzicht in de werkingsmechanismen en voorspellende factoren van de verschillende interventies kunnen deze persoonsgerichter en effectiever worden aangeboden.