Dialectische Gedragstherapie bij autisme

Onderzoek naar het effect van Dialectische Gedragstherapie bij mensen met autisme, suïcidaliteit en destructief gedrag

Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Mark van der Gaag
Betrokken instellingen: VU Amsterdam Public Health and Research, Parnassia Groep, GGZ Rivierduinen, GGZ Lentis
Startdatum onderzoek: september 2018
Einddatum onderzoek: 2021
Aantal patiënten in onderzoek: 160

De vraagstelling van het onderzoek
Autisme komt relatief veel voor, bijna 1 de 100 mensen heeft hier last van. Bij kinderen en volwassenen met normale intelligentie wordt autisme vaak pas op latere leeftijd ontdekt. Er is geen bewezen effectieve therapie voor mensen met autisme, suïcidaliteit en of zelf destructief gedrag. Toch zijn er veelbelovende klinische ervaringen met dialectische gedragstherapie (DGT) en autisme.

Het onderzoek
DGT is het meest onderzochte en best empirisch gevalideerde behandelprogramma voor chronisch suïcidale patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS).  Er is sprake van overlap in de symptomatologie in autisme en BPS; beide rapporteren problemen in de emotieregulatie, impulscontrole en kennen gebrekkige sociale vaardigheden. Dialectische gedragstherapie behandelt deze klachten. Vooral het gestructureerde en het herhalende karakter van de gedragstherapeutische interventies, de opbouw van de emotieregulatie-, intermenselijke- en crisisvaardigheden sluiten goed aan bij de autistische voorkeur voor duidelijke, voorspelbare instructies en gedragsregels.

De onderzoekers verwachten hetzelfde werkzame effect van DGT bij patiënten met autisme spectrum stoornis.
Drie GGZ-instellingen, vier autisme-gespecialiseerde afdelingen doen mee aan het onderzoek. De therapeuten krijgen voorafgaand aan het onderzoek zes maanden een 5 daagse DGT training.
1. Elke instelling heeft een onderzoeksgroep van 8 patiënten die 26 weken DGT-behandeling krijgt aangeboden en een controlegroep van 8 patiënten die de gebruikelijke behandeling krijgt.
2. De effecten van DGT behandeling worden beoordeeld waarbij specifiek wordt gekeken naar: afname van suïcidaliteit en of zelfdestructief gedrag, angst en depressie klachten, emotieregulatie, therapeutische relatie, verandering in de autisme criteria, kwaliteit van leven en kosteneffectiviteit.

Verwachte output
Het primaire doel van deze studie is het verminderen van suïcidaal en zelfdestructief gedrag bij mensen met een autisme. We verwachten dat de suïcidaliteit significant zal afnemen, dat dit een duurzaam effect is en dat de behandeling hun leven zal verbeteren. Als het succes is aangetoond kunnen er richtlijnen voor behandelaars opgesteld worden en kan DGT geïmplementeerd worden in de GGZ.