Virtual Reality agressie preventie training

Innovatieve agressie preventie training voor mensen met een licht verstandelijke beperking (VRAPT-ID)

In het kort
Hoofdonderzoeker: prof. dr. Wim Veling
Betrokken instelling: Rijksuniversiteit Groningen, UMC Groningen
Startdatum onderzoek: 1 juni 2019
Einddatum onderzoek: 1 juni 2020
Aantal patiënten in onderzoek: 15

De vraagstelling van het onderzoek
Ongeveer 2,2 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking, wat betekent dat ze een IQ hebben tussen de 70 en 85. Mensen met een lichte of borderline verstandelijke beperking (MBID) kunnen hun agressie vaak minder goed reguleren. Dit komt door een gebrek aan adequate sociale vaardigheden, problemen met sociaal te verwerken informatie en moeite met het beheersen van impulsen. Dit leidt tot incidenten, wat nadelig is voor de voortgang van de behandeling en stressvol is voor patiënten en personeelsleden.
Onlangs is een training voor agressiepreventie ontwikkeld met behulp van Virtual Reality (VR). De patiënt krijgt een VR-bril op en kan zich, onder begeleiding van de behandelaar, verplaatsen in een levensechte situatie. Deze VR-training is specifiek ontworpen voor personen die verblijven in beveiligde instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. De taal die wordt gebruikt in deze training is vaak te ingewikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Het onderzoek
Het doel van dit project is het ontwikkelen en testen van een aangepaste versie van de Virtual Reality-training voor agressiepreventie (VRAPT), bedoeld voor mensen met MBID. Het onderzoek bestaat uit drie fasen:
1. Aanpassen van het VRAPT-protocol en handleidingen. 2. Testen van het VRAPT-protocol en handleidingen bij 15 mensen met MBID en agressief gedrag.Voor, tijdens en na de VRAPT-ID wordt het gedrag geregistreerd. Tijdens de VRAPT-ID worden gegevens van deelnemers verzameld op basis van de hartfrequentie en huidgeleiding. Aan het einde van elke sessie worden de deelnemers kort geïnterviewd over hun ervaringen.3. Het schrijven van een wetenschappelijk rapport en publicatie van de bevindingen.

Verwachte output
VRAPT is een praktische, ervaringsgerichte therapie en heeft niet de beperkingen van de huidige agressie regulerende therapieën. Het biedt een meer geschikte methode om agressief gedrag te behandelen bij mensen met een licht verstandelijke beperking. In de virtuele wereld kunnen de patiënten oefenen met lastige situaties, bijvoorbeeld in een supermarkt of café, zodat ze leren omgaan met hun agressie en impulsen. De lastige situatie kan zo vaak herhaald worden als nodig is en de ‘moeilijkheidsgraad’ kan opgeschroefd worden. Zo kunnen de patiënten oefenen in een veilige, op maat gemaakte omgeving.

Ter illustratie: psycholoog Stéphanie helpt tbs-ers met behulp van Virtual Reality.