Virtual Reality agressie preventie training

Innovatieve agressie preventie training voor mensen met een licht verstandelijke beperking (VRAPT-ID)

In het kort
Hoofdonderzoeker: prof. dr. Wim Veling
Betrokken instelling: Rijksuniversiteit Groningen, UMC Groningen, Cosis Expertisecentrum
Startdatum onderzoek: 1 juni 2019
Einddatum onderzoek: 1 juni 2021
Aantal patiënten in onderzoek: 9

De vraagstelling van het onderzoek
Ongeveer 2,2 miljoen mensen in Nederland hebben een licht verstandelijke beperking (LVB). Sommige mensen met LVB kunnen hun agressie minder goed reguleren. Dit kan bijvoorbeeld komen door problemen met informatieverwerking, minder goede sociale vaardigheden of moeite met het beheersen van impulsen. Bekend is dat leren door ervaring goed werkt bij deze doelgroep. Daarom hebben de onderzoekers een training ontwikkeld voor agressie preventie die gebruik maakt van virtual reality (VR). Tijdens de training kreeg de cliënt een VR-bril op en oefende, onder begeleiding van een behandelaar, met interactieve virtuele situaties die net echt lijken. Het doel van deze pilot was het onderzoeken van de haalbaarheid van de VR-agressie training (genaamd GroVR) bij mensen met LVB en het verder ontwikkelen van de training. 

Het onderzoek
Negen mensen met LVB en agressieproblematiek hebben deelgenomen aan maximaal twaalf sessies van de VR-agressie training. GroVR is een praktische, ervaringsgerichte training. In de virtuele wereld kunnen cliënten oefenen met lastige situaties, zoals in een supermarkt of op straat. Daardoor kunnen ze leren omgaan met impulsen en agressie door bijvoorbeeld op tijd ‘stop’ te leren zeggen wanneer ze voelen dat ze boos worden. De lastige situatie kan zo vaak herhaald worden als nodig is en de ‘moeilijkheidsgraad’ kan opgeschroefd worden. Zo kunnen de cliënten oefenen in veilige, op maat gemaakte omgevingen. Ook de omgeving (begeleiders, familie en/of vrienden) werd betrokken bij de training. Voor en na GroVR werd gedrag geregistreerd en tijdens de training werden deelnemers kort geïnterviewd over hun ervaringen. Ook zijn er focusgroepen gehouden met onder andere cliënten, behandelaren en begeleiders om erachter te komen hoe de training verbeterd kan worden.

Resultaten

Over het algemeen bleek het gebruik van de VR technologie goed te passen bij deze doelgroep. Zeven van de negen deelnemers hebben de training volledig afgemaakt. Veel deelnemers vonden het leuk om de VR-bril op te hebben en op deze manier te oefenen. De eerste resultaten laten zien dat het meerdere cliënten lukt om geleerde strategieën toe te passen in het echte leven, maar dat de omgeving van de cliënt ook een belangrijke rol speelt bij deze implementatie. De resultaten van de focusgroepen worden gebruikt om het behandelprotocol en de werkboeken te verbeteren. Hieruit bleek onder andere dat er nog meer tijd mag worden besteed aan het oefenen in VR en dat het betrekken van de omgeving (familieleden, begeleiders) een grotere rol mag krijgen. De resultaten van dit pilot onderzoek zullen 2022 in een artikel worden beschreven voor publicatie in een internationaal tijdschrift.

Er is een video tutorial gemaakt over GroVR: VRelax Testimonial – Cosis – YouTube