Op weg naar gepersonaliseerde zorg

Het ontwikkelen van een geïntegreerd model voor voorspellers van het klinisch beloop van anorexia
nervosa bij adolescenten 

In het kort

Hoofdonderzoeker:
Betrokken instelling:
Startdatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Aantal patiënten in onderzoek:
dr. Gwen Dieleman
Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, afdeling Kinder- en
Jeugdpsychiatrie/psychologie
najaar 2023
najaar 2026
144

De vraagstelling van het onderzoek

Anorexia nervosa is een van de meest voorkomende chronische aandoeningen tijdens de adolescentie, met het hoogste sterftecijfer van alle psychiatrische stoornissen. Momenteel ontbreekt het clinici aan klinische kenmerken die kunnen helpen bij het voorspellen van de prognose en de duur van de aandoening. Dit onderzoek heeft als doel om de voorspellers van het beloop van anorexia nervosa beter te begrijpen, wat bijdraagt aan het personaliseren van de behandeling.


Het onderzoek
BRAVE is een grote klinische studie bij adolescente meisjes die voor het eerst gediagnosticeerd zijn met anorexia nervosa. Het onderzoek is een samenwerking tussen 12 klinische centra en heeft een follow-up meeting gehad na 1 jaar. BRAVE is ontworpen om:

  • De neurobiologische, psychologische, psychosociale en fysieke verschillen tussen gezonde adolescenten en die met anorexia nervosa te identificeren.
  • De neurobiologische, cognitieve, gedragsmatige en lichamelijke correlaten van anorexia nervosa te identificeren.
  • Te bepalen welke combinatie van kenmerken de uitkomsten na een jaar het beste voorspelt.
  • Voor de huidige studie zullen onderzoekers de BRAVE database gebruiken om een geïntegreerd model te creëren voor het voorspellen van de uitkomsten na één jaar. Dit omvat een multimodale benadering, waarbij tegelijkertijd alle relevante voorspellende domeinen met betrekking tot de belangrijkste symptomen van anorexia nervosa (d.w.z. neurobiologische, cognitieve, psychologische, psychosociale en lichamelijke processen) in overweging worden genomen.

Verwachte output
Onderzoekers zullen de data van BRAVE gebruiken om een uitgebreid model te creëren voor het bepalen van voorspellers van het beloop van anorexia nervosa. De verwachting is dat de ontwikkeling van dit model zal leiden tot aanbevelingen voor diagnostische instrumenten voor anorexia nervosa, het creëren van patiëntprofielen en de beschikbaarheid van een beslisboom voor clinici om te helpen bij het bieden van behandeling op basis van het profiel van de patiënt. De onderzoekers hopen dat deze nieuwe inzichten de zorg voor adolescenten met anorexia nervosa zullen verbeteren, door duidelijkheid te verschaffen aan deze adolescenten en hun families over de prognose en duur van de aandoening.