De effectiviteit van intensieve thuisbehandeling

Onderzoek naar intensieve thuisbehandeling bij terugval vergeleken met acute psychiatrische opname

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Jack Dekker
Betrokken instelling: Arkin en GGZ inGeest
Startdatum: 1 september 2014
Einddatum: 2020
Aantal patiënten in onderzoek: 230 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek
Ernstige psychiatrische ziektes verlopen in fases. Patiënten met schizofrenie of vergelijkbare ziektes ervaren periodes van stabiliteit, maar krijgen ook te maken met terugvallen. Tijdens zo’n terugval is psychiatrische interventie cruciaal. Over het algemeen gebeurt dit in de vorm van een opname. Hoe lang de opname duurt, is afhankelijk van bijvoorbeeld de interventiemogelijkheden na afloop van de opname.
Er wordt verondersteld dat intensieve thuisbehandeling zorgt voor een kortere opname. Bij een intensieve thuisbehandeling wordt er in de periode na de opname zorg gecoördineerd en georganiseerd, die gegeven wordt door familie, vrienden en andere mantelzorgers. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een zes weken durende intensieve thuisbehandeling vergeleken met een acute psychiatrische opname.

Voortgang van het onderzoek
In september 2018 zijn meer dan 230 patiënten in het onderzoek betrokken. Daarvan krijgt de onderzoeksgroep intensieve thuisbehandeling en de controlegroep een acute psychiatrische opname. Er vinden klinische beoordelingen plaats bij aanvang en bij 12, 26 en 52 weken. Vanaf oktober 2018 wordt de onderzoekscapaciteit ingezet op het verzamelen van vervolgmetingen, analyseren en publiceren.
Dit onderzoek wordt landelijk gezien als een belangrijke bijdrage aan het opzetten van een wetenschappelijke onderzoekslijn binnen de acute psychiatrie, en het onderzoeken van de impact van gewenste ambulantisering op psychiatrische patiënten in een acute crisis.

Verwachte output
De promovenda verwacht vijf wetenschappelijke artikelen te schrijven. De verwachting is dat patiënten met een intensieve thuisbehandeling minder lang in een instelling zullen verblijven. Geschat wordt dat het aantal dagen met 33% wordt verminderd. Als gevolg de verkorte opnameduur zal de tevredenheid van de patiënt over de behandeling toenemen. Ook wordt er een gunstiger herstel verwacht van het sociaal functioneren en de kwaliteit van leven, zonder de veiligheid van de patiënt in gevaar te brengen en zonder een toename van bijwerkingen. Daarnaast wordt in een financiële evaluatie de kosteneffectiviteit gemeten.