De effectiviteit van intensieve thuisbehandeling

Onderzoek naar intensieve thuisbehandeling bij terugval vergeleken met acute psychiatrische opname
Arkin en GGZ inGeest 

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Jack Dekker
Betrokken instelling: Arkin en GGZ inGeest
Startdatum: 1 september 2014
Einddatum: 1 maart 2017
Aantal patiënten in onderzoek: 146 en 73 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek
Ernstige psychiatrische ziektes verlopen in fases. Patiënten met schizofrenie of vergelijkbare ziektes ervaren periodes van stabiliteit, maar kennen ook terugvallen. Tijdens zo’n terugval is psychiatrische interventie cruciaal. Over het algemeen gebeurt dit in de vorm van een opname. Hoe lang de opname duurt, is afhankelijk van bijvoorbeeld de interventiemogelijkheden na afloop van de opname.
Er wordt verondersteld dat intensieve thuisbehandeling zorgt voor een kortere opname. Bij een intensieve thuisbehandeling wordt er in de periode na de opname zorg gecoördineerd en georganiseerd, die gegeven wordt door familie, vrienden en andere mantelzorgers. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een zes weken durende intensieve thuisbehandeling vergeleken met een acute psychiatrische opname.

Het onderzoek
Er wordt een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep uitgevoerd. In totaal worden 219 patiënten bij het onderzoek betrokken: 146 patiënten die een intensieve thuisbehandeling krijgen en 73 patiënten met een acute psychiatrische opname. De deelnemers worden geworven via twee GGZ-instellingen in Amsterdam. Er vinden klinische beoordelingen plaats bij aanvang en bij 12, 26 en 52 weken.

Verwachte output
De onderzoekers verwachten dat patiënten met een intensieve thuisbehandeling minder lang in een instelling zullen verblijven. Geschat wordt dat het aantal dagen met 33% wordt verminderd. Als gevolg de verkorte opnameduur zal de tevredenheid van de patiënt over de behandeling toenemen. Ook wordt er een gunstiger herstel verwacht van het sociaal functioneren en de kwaliteit van leven, zonder de veiligheid van de patiënt in gevaar te brengen en zonder een toename van bijwerkingen. Daarnaast wordt in een financiële evaluatie de kosteneffectiviteit gemeten.