De effectiviteit van intensieve thuisbehandeling

Als alternatief voor acute psychiatrische opname

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Jack Dekker
Betrokken instelling: Arkin en GGZ inGeest
Startdatum: 1 september 2014
Einddatum: 30 oktober 2020
Aantal patiënten in onderzoek: 246 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek
Ernstige psychiatrische ziektes verlopen in fases. Patiënten met schizofrenie of vergelijkbare ziektes ervaren periodes van stabiliteit, maar kennen ook terugvallen en psychiatrische crises. Tijdens zo’n terugval of crisis is snelle psychiatrische interventie cruciaal. Over het algemeen gebeurt dit in de vorm van een opname. Hoe lang de opname duurt, is afhankelijk van bijvoorbeeld de interventiemogelijkheden na afloop van de opname.

Er wordt verondersteld dat intensieve thuisbehandeling zorgt voor een kortere opname. Bij een intensieve thuisbehandeling wordt er in de periode na de opname zorg gecoördineerd en georganiseerd, waarbij familie, vrienden en andere mantelzorgers worden betrokken. In dit onderzoek wordt de effectiviteit van een zes weken durende intensieve thuisbehandeling vergeleken met andere vormen van acute psychiatrisch hulp waaronder opname.

Het onderzoek
In totaal hebben 246 patiënten deelgenomen aan het onderzoek. Daarvan kreeg de onderzoeksgroep intensieve thuisbehandeling en de controlegroep andere vormen van acute psychiatrisch hulp waaronder opname. Er vonden klinische beoordelingen plaats bij aanvang en bij 6-10, 26 en 52 weken.
Dit onderzoek wordt landelijk gezien als een belangrijke bijdrage aan het opzetten van een wetenschappelijke onderzoekslijn binnen de acute psychiatrie en het onderzoeken van de impact van gewenste ambulantisering op psychiatrische patiënten in een acute crisis.

Resultaten
Er zijn tot mei 2020 ongeveer tien publicaties en dertig lezingen en workshops uit dit project voortgekomen. De conclusie op basis van de eerste voorlopige onderzoekanalyses is dat intensieve thuisbehandeling effectief is in het verminderen van het aantal psychiatrische opnamedagen. Het aantal opnamedagen een jaar na een psychiatrische crisis was ongeveer een derde lager. De klinische resultaten van de thuisbehandeling verschilden niet met die van andere vormen van acute psychiatrisch hulp. Uit de economische evaluatie bleek daarnaast dat intensieve thuisbehandeling, vanuit het oogpunt van kosteneffectiviteit, waarschijnlijk aantrekkelijker is dan andere vormen van acute psychiatrisch hulp waaronder opname.