Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding

Vergelijkend onderzoek naar behandelmethode ISPB 
Riagg Zuid, GGZ Oost-Brabant, Altrecht 

In het kort
Hoofdonderzoeker: Mark van Veen, MSc
Betrokken instelling: Riagg Zuid, GGZ Oost-Brabant, Altrecht
Startdatum: 2015
Einddatum: 2018
Aantal patiënten in onderzoek: 180 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek
Ongeveer 100.000 patiënten met niet-psychotische stoornissen ontvangen jaarlijks langdurige zorg. De theoretische en empirische basis voor deze langdurige zorg ontbreekt, evenals een duidelijke focus. Dit onderzoek streeft naar een verhoging van kwaliteit van leven en naar een kostenbesparing in de zorg voor mensen met langdurige psychiatrische stoornissen.

De begeleidingsmethode ISPB (Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding) is ontwikkeld voor mensen met ernstige en langdurige psychiatrische problematiek die langdurig en intensief ambulante zorg gebruiken zonder positief resultaat. Het helpt patiënten om meer actief betrokken te raken bij hun behandelproces en ondersteunt professionals bij het behouden van hun integriteit. In de pilotstudie zijn voorzichtige verbeteringen gesignaleerd. Voordat besluiten kunnen worden genomen over het implementatieproces, is eerst meer informatie nodig over de effectiviteit van ISPB. Dit onderzoek heeft als doel te onderzoeken wat de (kosten)effectiviteit is van ISPB versus gebruikelijke zorg.

Het onderzoek
Aan het onderzoek nemen drie GGZ-instellingen deel en in totaal 180 patiënten. Van de deelnemende hulpverleners gaat de helft een jaar lang ISPB toepassen op bepaalde cliënten, terwijl de andere helft van de hulpverleners gebruikelijke zorg geeft aan hun patiënten. Via interviews en vragenlijsten wordt informatie verkregen op vier meetmomenten: voor, tijdens en na de interventie en zes maanden later.

Verwachte output
De verwachting is dat ISPB effectiever is dan de gebruikelijke behandeling. De onderzoekers verwachten dat de kwaliteit van leven en de sociale netwerken van de patiënten worden vergroot, dat professionals de patiënten minder vaak zullen beoordelen als ‘moeilijk’ en dat de patiënten worden verwezen naar minder intensieve zorg. Bovendien worden met ISPB deze doelen bereikt tegen lagere kosten.