Korte, intensieve behandeling voor jongeren met angst of dwang

Een kleinschalig, verkennend onderzoek

In het kort
Hoofdonderzoeker: dr. Lidewij Wolters
Betrokken instelling: Accare, Rijksuniversiteit Groningen
Startdatum onderzoek: 1 april 2023
Einddatum onderzoek 1 oktober 2024
Aantal patiënten in onderzoek: 12

De vraagstelling van het onderzoek
De behandeling van eerste keuze voor een angst- of dwangstoornis is cognitieve gedragstherapie. Meestal bestaat deze behandeling uit wekelijkse afspraken met de therapeut op de polikliniek. Deze behandeling werkt redelijk goed, maar niet in alle gevallen goed genoeg. Wat we dan het beste kunnen doen, is nog niet bekend.

Het doel van dit project is om een nieuw ontwikkelde behandeling voor kinderen en jongeren voor wie eerdere behandeling niet goed genoeg heeft gewerkt, te evalueren en te optimaliseren. Deze behandeling, ‘HANDS-ON’ genaamd, is kort en intensief. Centraal staan samenwerking met jongeren, ouders en leerkrachten, begeleide exposure in de natuurlijke omgeving, persoonlijke behandeldoelen en motivatie.

Dit project is een eerste, verkennend onderzoek naar hoe effectief deze kortdurende, intensieve behandeling is. Ook wordt onderzocht hoe deze behandeling wordt ervaren door jongeren, ouders, school professionals en therapeuten.

Het onderzoek
Om het effect van de behandeling te onderzoeken worden twaalf jongeren van 10 – 18 jaar met een angst- of dwangstoornis nauw gevolgd over de tijd (multiple baseline single-case experiments). Het onderzoek bestaat uit een gerandomiseerde baseline periode (2,5 – 4 weken), gevolgd door behandeling (9 weken) en een follow-up periode (4 weken). De voortgang op individuele behandeldoelen wordt twee keer per week gemeten; uitgebreidere metingen vinden plaats voorafgaand aan de baseline, bij de start en na afloop van de behandeling en na vier weken follow-up.

Voor het evalueren van de behandeling worden kwalitatieve, semi-gestructureerde interviews afgenomen bij de jongeren, hun ouders, betrokken behandelaren en school professionals (als deze betrokken waren).

Verwachte output
Het onderzoek moet ertoe leiden dat de behandeling verder verbeterd wordt. Na dit onderzoek is het de bedoeling om de effectiviteit met een grotere, gecontroleerde studie nader te onderzoeken. Het uiteindelijke doel is om een goed aanbod te kunnen doen aan kinderen en jongeren met angst- of dwangklachten voor wie eerdere behandeling niet goed genoeg heeft gewerkt.