PICTURES – De perspectieven van patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren

Perspectives of Individuals, Carers and Therapists Under RESearch: De perspectieven van patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren op de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen

 In het kort
Hoofdonderzoekers: Roos van Grieken, MD, PhD en Anna Bartak, MA, PhD
Betrokken instelling: NPI Arkin Mental Health Care / VU University
Startdatum onderzoek: oktober 2019
Einddatum onderzoek: oktober 2022
Aantal deelnemers in onderzoek: 30 patiënten, 30 naastbetrokkenen en 30 behandelaren

De vraagstelling van het onderzoek
Een persoonlijkheidsstoornis (PHS) is een veel voorkomende psychiatrische diagnose. De stoornis heeft veel impact op patiënten en hun naasten, en de samenleving. Het huidige onderzoeksklimaat is sterk kwantitatief georiënteerd (‘meten is weten’). Om de effecten van behandeling goed te begrijpen, moeten de perspectieven van patiënten, naastbetrokkenen en professionele therapeuten geëxploreerd worden. Tot nu toe zijn vooral de perspectieven van patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) wetenschappelijk onderzocht.

Het onderzoek
De onderzoekers willen perspectieven op behandeling van patiënten, hun naasten en behandelaren in kaart brengen. Daarbij gaat het om patiënten met een persoonlijkheidsstoornis (PHS) in het algemeen en niet alleen patiënten met een BPS. Er worden brainstormsessies georganiseerd met patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren. In het onderzoek worden de volgende vragen gesteld:
1a. Wat ervaren patiënten met een PHS, hun naasten en therapeuten als vormen van herstel gedurende en na de behandeling?
1b. Welke vormen van herstel zien patiënten, naasten en therapeuten als het meest belangrijk?
1c. Verschillen de perspectieven op herstel van patiënten, zorgverleners en therapeuten van elkaar?
2a. Wat zijn volgens de perspectieven van patiënten, naasten en therapeuten belemmerende aspecten
in een behandeling?
2b. Welke belemmerende aspecten zien patiënten, naasten en therapeuten als het meest belangrijk?
2c. Verschillen de perspectieven van patiënten, naasten en therapeuten met betrekking tot belemmerende aspecten?

De onderzoekers gebruiken de methode van Concept Mapping, een techniek om kennis te representeren in een visueel schema. Deze ‘gemixte methode’ integreert kwalitatieve data met kwantitatieve onderzoeksbevindingen.

Verwachte output
Met meer kennis van het perspectief van patiënten, hun behandelaren en naastbetrokkenen, kan er een tool  gemaakt worden voor het vormen van een visie op herstel die wordt gedeeld tussen patiënten, naasten en therapeuten. Er kan meer maatwerk geleverd worden en de samenwerking met de behandelaar zal verbeteren, waardoor behandelingen effectiever zullen zijn en patiënten meer therapietrouw en tevreden zullen zijn. Het doel is naast publicatie van wetenschappelijke artikelen in Nederlandse en internationale peer-reviewed tijdschriften ook het houden van referaten/lezingen voor collega-behandelaren en ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld cliënten- en naastbetrokkenenraad Arkin), en de intensivering van de samenwerking tussen patiënten, naasten en behandelaren in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.