Psychische problemen bij Marokkaanse Nederlanders

Culturele context en samenhang met hulpzoekgedrag; een kwalitatieve studie 

In het kort
Hoofdonderzoeker: Madelien van de Beek
Betrokken instelling: UMCG Groningen
Startdatum onderzoek: 1 september 2019
Einddatum onderzoek: 1 februari 2021
Aantal deelnemers in onderzoek: 20

De vraagstelling van het onderzoek
Uit onderzoek blijkt dat Marokkaanse Nederlanders, de op één na grootste migrantengroep in Nederland, een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van psychiatrische stoornissen. Uit een eerdere kwalitatieve studie van een online discussieforum kwam naar voren dat niet alleen wachttijden en taalbarrières, maar ook de sociale en culturele migratieachtergrond een belemmering kunnen vormen bij het zoeken naar hulp. In het bijzonder als er binnen de eigen cultuur een taboe rust op psychische problematiek. Hier is nog weinig onderzoek naar gedaan.

Het onderzoek
Met een kwalitatieve onderzoeksmethode worden interviews afgenomen bij Marokkaanse Nederlanders. De deelnemers worden expliciet buiten de gezondheidszorg geworven, bijvoorbeeld via de website Marokko.nl. In de interviews wordt onder meer gevraagd hoe de deelnemers psychische problemen verklaren en welke remedie zij suggereren. Ook wordt gevraagd hoe belemmerend of behulpzaam zij hun sociale omgeving ervaren bij psychische problemen.
In de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap spelen verschillende invloeden een rol; de Westerse geneeskunde, de Islam en folklore. De Westerse geneeskunde verklaart psychische problemen door genetische aanleg en omgevingsfactoren. Een traditioneel religieus ingestelde migrant heeft een ander referentiekader en zal bijvoorbeeld een Djinn (volgens de Islam een bovennatuurlijk wezen) aanwijzen als oorzaak van de psychische problemen. Hij vertrouwt in dat geval eerder op een religieuze genezer dan op de medische remedies van de Westerse geneeskunde. Er zijn ook migranten die de religieuze en Westers medische verklaringen combineren in hun denkwereld.

Verwachte output
Dit onderzoek zal informatie geven over hoe Marokkaanse Nederlanders psychische problemen ervaren. Deze kennis is relevant om de Nederlandse geestelijke gezondheidszorg beter af te stemmen op mensen met een migratie achtergrond. Een beter begrip tussen patiënt en therapeut zal leiden tot minder uitval en betere behandelresultaten voor de patiënten.