P-DAET: Vergroten van de toegang tot effectieve behandeling voor persoonlijkheids stoornissen

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin de effectiviteit van een generalistische benadering (GIT-PD) wordt vergeleken met evidence-based gespecialiseerde psychotherapievormen.

 

In het kort

Hoofdonderzoekers: Rien Van, Joost Hutsebaut, Nathan Bachrach, Karlijn Kindt, Maarten van Dijk
Betrokken instellingen: Arkin/ NPI, de Viersprong, GGZ Oost-Brabant, GGZ Altrecht, GGZ Dimence, Tilburg University
Startdatum onderzoek: 1-4-2024
Einddatum onderzoek: 1-4-2026
Aantal patiënten in onderzoek:  2 x 252

De vraagstelling van het onderzoek
Er zijn voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen lange wachtlijsten. Deels wordt dat verklaard doordat er te weinig gespecialiseerde psychotherapieën beschikbaar zijn en de opleidingen voor deze psychotherapieën nogal lang en kostbaar zijn. Om die reden is de GIT-PD, Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders. Dit is een generalistische benadering die gebruik maakt van werkzame onderdelen uit andere behandelvormen en die goed toegepast kan worden door veel behandelaren. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat dit voor veel patiënten even goed werkt als gespecialiseerde psychotherapieën, maar dat is nog niet goed onderzocht in een directe vergelijking. Desalniettemin wordt GIT-PD nu al in veel instellingen al toegepast. Met dit onderzoek beogen we dat goed te onderbouwen.

Daarnaast willen we nagaan bij welke patiënt welke behandelingsvorm het beste werkt. Dus wie daarom de generalistische behandeling nodig heeft en wie verwezen moet worden naar een specialistische vorm van psychotherapie.

Het onderzoek
Het gaat om een gerandomiseerde gecontroleerde studie waarin mensen met ernstige persoonlijkheidsstoornissen ofwel een generalistische behandeling ontvangen ofwel een zeer gespecialiseerde vorm van psychotherapie, namelijk schematherapie of mentalisatie bevorderende therapie

Als hoofd uitkomstmaten is genomen het niveau van persoonlijkheidsfunctioneren na 1,5 jaar therapie. Daarnaast wordt een effect beoogd op ernst van de symptomen, kwaliteit van leven en het sociaal en professioneel functioneren. Dit wordt bepaald na 3, 6, 12, 18 maanden behandeling en één jaar na het einde van de behandeling.

Verwachte output
De resultaten van deze studie worden verspreid door middel van publicaties in nationale en internationale tijdschriften en bij presentaties op nationale en internationale congressen. Het doel is ook dat resultaten van deze studie verwerkt kunnen worden in de bestaande richtlijnen en zorgstandaarden voor de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de call Persoonlijkheidsstoornissen van de Stichting