Rewards For Cannabis Abstinence (RECAB)

De effectiviteit van het belonen van abstinentie van cannabisgebruik

In het kort

Hoofdonderzoeker:
Betrokken instelling:
Startdatum onderzoek:
Einddatum onderzoek:
Aantal patiënten in onderzoek:
dr. Renske Spijkerman, drs. Eva Garssen
Parnassia Groep
1 december 2022
1 december 2027
154

De vraagstelling van het onderzoek
Onder jongeren in de Nederlandse verslavingszorg komt cannabisproblematiek het vaakst voor. De effectiviteit van de gebruikelijke zorg met cognitieve gedragstherapie (CGT) is voor deze problematiek bescheiden en er is sprake van hoge terugvalpercentages. Om het patroon van intensief cannabisgebruik te doorbreken en chroniciteit te voorkomen, zijn nieuwe behandelingen nodig. Een van de meest veelbelovende behandelingen is ‘contingentie management’ (CM). CM is een bewezen effectieve behandeling voor verslaving waarbij het niet gebruiken van alcohol of drugs wordt gestimuleerd door het beoogde gedrag – op basis van urineanalyse – intensief en structureel te belonen, meestal met vouchers. CM lijkt ook voor jongeren met een cannabisverslaving veelbelovend, maar de kosten en baten van CM bij deze doelgroep behoeft nader onderzoek.

In de RECAB-studie onderzoeken we de (kosten)effectiviteit van CM ten opzichte van CGT voor de behandeling van cannabisverslaving bij jongeren.

Het onderzoek
Het betreft een multicenter-RCT waarin 154 jongeren (16-22 jaar) met een cannabisverslaving random worden toegewezen aan een ambulante behandeling van 12 weken met CM (n = 77) of CGT (n = 77). De effecten van beide behandelingen worden aan het eind van de behandeling en op 26 en 52 weken follow-up geëvalueerd. De studie bevat een kosteneffectiviteit en -utiliteitsanalyse, een kwalitatieve deelstudie naar de ervaringen met deze behandeling (n = 40) en een procesevaluatie.

Verwachte output
Het RECAB onderzoek is de eerste Nederlandse studie naar de effectiviteit van CM in de jeugdverslavingszorg en de eerste RCT onder jongeren wereldwijd naar de effectiviteit van CM als op zichzelf staande behandeling voor cannabisverslaving. Bevindingen uit deze studie kunnen het begrip vergroten over (1) de werkzaamheid (2) de langetermijneffecten, en (3) de kosteneffectiviteit van CM ten opzichte van CGT voor de behandeling van cannabisverslaving bij jongeren. Daarnaast wordt (4) de werkzaamheid van beide behandelingen in termen van geestelijke gezondheid, sociaal functioneren en kwaliteit van leven onderzocht, en kijken we of (5) de nieuwe behandeling met CM ten opzichte van de standaard CGT-behandeling, in het bijzonder effectief is voor bepaalde deelgroepen jongeren, waaronder jongeren die sterk impulsief keuzes maken.
Bij gebleken (kosten)effectiviteit, zullen de resultaten bijdragen aan de verdere implementatie van een
nieuwe effectieve behandeling voor deze doelgroep.

Voor meer informatie kijkt u op de website van de onderzoekers: www.recab-study.nl