SUPPORT Coach App en psychotherapie bij PTSS

Haalbaarheid, acceptatie en mogelijke verbetering van traumagerichte psychotherapie voor PTSS patiënten met behulp van een smartphone applicatie – een pilot studie

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Miranda Olff
Betrokken instelling: AMC Amsterdam
Startdatum: mei 2017
Einddatum: mei 2019
Aantal patiënten in onderzoek: 48

De vraagstelling van het onderzoek
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaat na een traumatische ervaring. Ongeveer een derde deel van de patiënten herstelt onvoldoende na reguliere traumagerichte psychotherapeutische behandeling. Om de behandeling te optimaliseren is het nodig om verder te kijken dan de traditionele behandelmethoden. E-mental health, zoals ondersteuning van de reguliere behandeling met een app, is een veelbelovende ontwikkeling in de geestelijke gezondheidszorg, die veel kansen biedt.

Hoewel het gebruik van mobiele gezondheidsapps de afgelopen jaren enorm is gegroeid, is er nog onvoldoende empirisch bewijs dat ze nuttig zijn en effect hebben. In deze pilot studie worden de haalbaarheid, acceptatie en mogelijke verbetering van traumagerichte psychotherapie voor PTSS patiënten, met behulp van de SUPPORT Coach App, onderzocht.

Het onderzoek
In 2015 heeft het Psychotrauma Centrum van het AMC de innovatieve SUPPORT Coach App gelanceerd, speciaal voor patiënten met PTSS. De app is gebaseerd op een Amerikaanse variant en helpt patiënten om PTSS symptomen beter te begrijpen en ermee om te gaan (bijvoorbeeld door middel van oefeningen).

In het gerandomiseerde pilot onderzoek wordt de helft van de PTSS patiënten in de onderzoekgroep volgens de normale methode behandeld mét ondersteuning van de SUPPORT Coach App. De andere helft wordt volgens de gebruikelijke methode behandeld zonder ondersteuning van de SUPPORT Coach App. Via zelfrapportagevragenlijsten en het loggen van het app-gebruik worden het gebruik en tevredenheid met de app (alleen de app-groep) en afname van PTSS klachten (app-groep en controlegroep) in kaart gebracht.

Resultaten
Uit de voorlopige gegevens blijkt dat de SUPPORT Coach App goed geaccepteerd wordt door deelnemers in aanvulling op hun reguliere traumabehandeling. Een meer gedetailleerde samenvatting van de resultaten en een conclusie zullen worden weergegeven zodra de dataverzameling is afgerond en definitieve data-analyses zijn uitgevoerd.

De SUPPORT Coach app is gratis te downladen in de app stores. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het nieuwsbericht van het AMC.