SUPPORT Coach App en psychotherapie bij PTSS

Een onderzoek naar haalbaarheid, acceptatie en mogelijke verbetering van traumagerichte psychotherapie voor PTSS patiënten met behulp van een smartphone applicatie

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Miranda Olff
Betrokken instelling: AMC Amsterdam
Startdatum: september 2016
Einddatum: mei 2019
Aantal patiënten in onderzoek: 60

De vraagstelling van het onderzoek
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) ontstaat na een traumatische ervaring. Ongeveer een derde deel van de patiënten herstelt onvoldoende na reguliere traumagerichte psychotherapeutische behandeling. Om de behandeling te optimaliseren is het nodig om verder te kijken dan de traditionele behandelmethoden. Mobiele geestelijke gezondheid, zoals ondersteuning van de reguliere behandeling met een app, is een veelbelovende ontwikkeling in de medische wereld, die veel kansen biedt.

Hoewel het gebruik van mobiele gezondheidsapps de afgelopen jaren enorm is gegroeid, blijft empirisch bewijs achter dat ze nuttig zijn en effect hebben. In deze pilot studie worden de haalbaarheid, acceptatie en mogelijke verbetering van traumagerichte psychotherapie voor PTSS patiënten, met behulp van de SUPPORT Coach App, onderzocht.

Het onderzoek
In 2015 heeft het Psychotrauma Centrum van het AMC de innovatieve SUPPORT Coach APP gelanceerd, speciaal voor patiënten met PTSS. De app is gebaseerd op een Amerikaanse variant en helpt patiënten om PTSS symptomen beter te begrijpen en ermee om te gaan (bijvoorbeeld door middel van oefeningen).
In het gerandomiseerde pilot onderzoek worden 30 PTSS patiënten volgens de normale methode behandeld mét ondersteuning van de SUPPORT Coach App. De andere groep van 30 PTTS patiënten wordt volgens de gebruikelijke methode behandeld zonder ondersteuning van de SUPPORT Coach App. Een aantal uitkomstvariabelen wordt vergeleken:
•    voor elke therapeutische sessie
•    1 week na de laatste therapeutische sessie
•    2 maanden na de laatste therapeutische sessie

Verwachte output
De app is gemakkelijk toegankelijk (via smartphone of tablet) en maakt het mogelijk om te werken aan de geestelijke gezondheid waar en wanneer de patiënt dit wil. De SUPPORT Coach App kan een reguliere behandeling versterken, omdat de patiënt tussen de sessies door via de app kan oefenen. Extra sessies zijn daardoor wellicht overbodig, wat een kostenbesparing oplevert. Kortom: PTSS patiënten hebben wellicht veel baat bij de SUPPORT Coach App, die ervoor kan zorgen dat meer patiënten sneller en beter herstellen van PTSS.