Veerkracht na tegenslagen

Een onderzoek naar factoren omtrent veerkracht bij mensen met een verstandelijke beperking

In het kort
Hoofdonderzoeker: Femke Scheffers (MSc.)
Betrokken instelling: Universiteit van Amsterdam
Startdatum onderzoek: 01-01-2020
Einddatum onderzoek: 31-12-2022

Aantal patiënten in onderzoek: In totaal worden 15 personen geïnterviewd voor de kwalitatieve fase van het onderzoek. Het valideren van het uiteindelijke instrument wordt gedaan bij een grotere groep. De grootte van deze groep is afhankelijk van de vormgeving van het instrument. Er zullen naar schatting 150 personen worden geïncludeerd.

De vraagstelling van het onderzoek
Het proces van aanpassen en groeien na tegenslag noemen we ‘veerkracht’. Door veerkracht kunnen mensen goed omgaan met tegenslagen in hun leven. Veerkracht wordt bevorderd door cognitieve en praktische vaardigheden, zelfstandigheid, economische zekerheid en goede relaties met vrienden, familie en begeleiders. Juist die voorwaarden zijn beperkt of ontbreken bij mensen met een verstandelijke beperking, terwijl er juist een hoger risico is op het meemaken van tegenslagen en negatieve levensgebeurtenissen. Er is tot op heden zeer weinig onderzoek gedaan naar hoe veerkracht bij mensen met een verstandelijke beperking versterkt kan worden. Het huidige project naar veerkracht kan mogelijkheden bieden om de hulpverlening rondom mensen met een verstandelijke beperking effectiever en efficiënter in te richten.

Het onderzoek
Het onderzoeksproject bestaat uit vier studies.
1) Een systematisch literatuuronderzoek naar veerkracht bij mensen met een verstandelijke beperking.
2) Een systematisch literatuuronderzoek naar veerkracht en het sociale netwerk van mensen met een verstandelijke beperking.
3) Een kwalitatief onderzoek naar veerkracht vanuit het perspectief van mensen met een verstandelijke beperking, hun directe betrokkenen en hulpverleners.
4) Gebaseerd op de drie voorgaande studies wordt een instrument ontwikkeld waarmee veerkracht bij mensen met een verstandelijke beperking kan worden geïnventariseerd. Verschillende versies worden ontwikkeld voor de cliënt en het sociale netwerk (persoonlijk en professioneel).

Verwachte output
Een beter begrip van veerkracht bij mensen met een verstandelijke beperking kan leiden tot betere begeleiding en behandeling. De resultaten van de eerste twee studies worden gepresenteerd op het World Congress for Scientific Research for Persons with Disabilities at Development and Intellectual Level (IASSIDD 2019). Na het project kunnen organisaties tegen vergoeding workshops en trainingen volgen om het instrument te kunnen implementeren.