Studie naar de therapeutische relatie bij mensen met EPA

Het VOICE-project (Valuing Opinion in Communication Experiences) onderzoekt de therapeutische relatie bij mensen met een ernstig psychische aandoening (EPA)

In het kort
Hoofdonderzoekers: Dr. Steven de Jong & prof. dr. S. Castelein
Betrokken instelling: Lentis
Startdatum onderzoek: 1 januari 2017
Einddatum onderzoek: december 2022
Aantal patiënten in onderzoek: 150

De vraagstelling van het onderzoek
In de afgelopen decennia is aangetoond dat een goede relatie tussen behandelaar en patiënt een positieve invloed heeft op de uitkomst van de behandeling. Er is echter weinig onderzoek gedaan naar hoe een goede therapeutische relatie tot stand komt en in stand blijft. Er worden ook geen concrete handvatten geboden aan hulpverleners. Terwijl specifiek bij mensen met een ernstig psychische aandoening (EPA) de goede therapeutische relatie (TR) moeilijker tot stand kan komen doordat hulpverlener en client bijvoorbeeld een andere kijk hebben op de oorzaak van de klachten, door wantrouwen richting hulpverlening of door een gedwongen kader van behandeling.

Het onderzoek
Binnen het VOICE-project (Valuing Opinions in Communication Experiences) wordt onderzocht welke factoren invloed hebben op de totstandkoming en instandhouding van een kwalitatief goede therapeutische relatie (TR). Het onderzoeksproject bestaat uit twee fasen.
1. Kwalitatief onderzoek
Met behulp van focusgroepen (32-64 deelnemers) en diepte-interviews (9-15 deelnemers) met hulpverleners, cliënten met EPA en ervaringswerkers (die het perspectief van zowel cliënt als hulpverlener kunnen belichten), wordt een eerste lijst samengesteld van potentiële factoren die volgens bovengenoemde experts van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van de TR.
2. Kwantitatief onderzoek
Daarna wordt met een vragenlijstenonderzoek gekeken of deze factoren inderdaad voorspellend zijn bij de totstandkoming (in de eerste drie maanden van het behandelcontact) en de kwaliteit van de voortgezette therapeutische relatie (drie tot twaalf maanden na aanvang van het behandelcontact).
De TR wordt hierbij onderzocht in drietallen, bestaande uit een cliënt en zijn/haar FACT* team hoofdbehandelaar en casemanager.

Verwachte output
We verwachten met deze kennis bij te dragen aan een verbetering en uitbreiding van de bestaande behandelrichtlijnen. Meer houvast zal hulpverleners in de GGZ helpen om een kwalitatief goede TR  tot stand te brengen en in stand te houden. De goede TR zal bijdragen aan betere behandeluitkomsten en aan meer herstel op het gebied van psychosociaal functioneren en kwaliteit van leven van de patiënt.

* FACT is een ambulant zorgorganisatiemodel waarin een multidisciplinair team (bestaande uit een psychiater, psycholoog, verpleegkundigen, agoog, ervaringswerker, verslavingsspecialiste en/of arbeidsdeskundige) geïntegreerde zorg en ondersteuning biedt aan EPA cliënten.