Effectiviteit van GIT-PD groepsinterventie voor ouderen

Een multicenter ‘proof of concept’ studie.

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. S.P.J. van Alphen (projectleider), Dr. P. Spauwen, Dr. M.A. Ouwens, Dr. I. Elfeddali, Dr. A.C. Videler, Drs. Kirsten Smeets & Drs. Michelle van Eijk (promovenda)
Betrokken instelling: Mondriaan, GGz Breburg, GGzE, Pro Persona
Startdatum onderzoek: 1 februari 2024
Einddatum onderzoek: 1 februari 2028
Aantal patiënten in onderzoek: 32

De vraagstelling van het onderzoek
In hoeverre leidt de GIT-PD-Ouderen groepsinterventie bij ouderen met persoonlijkheidspathologie tot significante verbetering van zowel persoonlijkheidsfunctioneren als psychische klachten, maladaptieve persoonlijkheidstrekken en de kwaliteit van leven met tevens een afname van symptomen van de gestelde DSM-5 persoonlijkheidsstoornis.

Het onderzoek
De eerste behandelstudies tonen aan dat psychotherapeutische interventies goed toepasbaar zijn op ouderen met persoonlijkheidsstoornissen en dat deze groep ouderen, met doorgaans veel comorbiditeit, kan profiteren van psychotherapie. Aangezien het aantal klinisch psychologen/psychotherapeuten dat werkzaam is in de GGz voor ouderen en affiniteit voor specialistische psychotherapie gericht op persoonlijkheidsstoornissen beperkt is, is er behoefte aan een beter toegankelijke generalistische behandeling. De Guideline-Informed Treatment for Personality Disorders (GIT-PD) is een voorbeeld van een kader voor generieke behandeling van persoonlijkheidsstoornissen. Echter, er ontbreekt vooralsnog wetenschappelijke evidentie voor de effectiviteit van het GIT-PD kader. Dit multicenter onderzoek beoogt de effectiviteit van een GIT-PD groepsinterventie bij ouderen te meten aan de hand van een ‘single-case AB-fase design’ waarbij herhaalde metingen tijdens de baseline- en interventiefase worden verricht. De eerste fase (A) is de baselinefase die in lengte varieert afhankelijk van de tijd tussen aanmelding voor het onderzoek en de start van de tweede fase (B) ofwel de interventiefase.

Verwachte output
De verwachting is dat ouderen met persoonlijkheidsstoornissen kunnen profiteren van de GIT-PD-interventie waardoor ouderen met deze ernstige psychische problematiek, die vooralsnog suboptimaal bediend worden, toegang krijgen tot een kwalitatief goede en toepasbare generalistische behandeling. Tevens wordt met deze studie een eerste wetenschappelijke stap gezet richting de bewijskracht voor de GIT-PD-groepsinterventie bij ouderen.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de call Persoonlijkheidsstoornissen van de Stichting