Traumabehandeling voor depressie met jeugdtrauma

Bestaande effectieve traumabehandeling inzetten als nieuwe gerichte behandeling voor depressie met jeugdtrauma

In het kort
Hoofdonderzoeker: Dr. mr. Christiaan Vinkers
Betrokken instelling: Psychiatrie Amsterdam UMC (locatie VUmc) en GGZ InGeest
Startdatum onderzoek: 01-01-2020
Einddatum onderzoek:  01-01-2025
Aantal patiënten in onderzoek: 158 volwassen patiënten met depressie

De vraagstelling van het onderzoek
Depressie is een veel voorkomende ernstige psychiatrische aandoening waar 1 op de 5 Nederlanders mee te maken krijgt. Jeugdtrauma (door misbruik en/of verwaarlozing voor het 18e jaar) zorgt dat depressies eerder ontstaan, zwaarder zijn en vaker terugkomen. Een grote groep patiënten (ongeveer 25 procent) heeft deze depressievorm met jeugdtrauma. Daar komt bij dat standaardbehandelingen (zoals antidepressiva en cognitieve gedragstherapie) minder goed werken bij depressie met jeugdtrauma. Er is dus een grote behoefte aan nieuwe behandelingen bij depressie met jeugdtrauma. Het is nog niet eerder onderzocht of gerichte jeugdtraumabehandeling bij depressie effectief is.

Het onderzoek
Er wordt onderzocht of een bestaande bewezen effectieve traumabehandeling gericht op het jeugdtrauma, zorgt dat iemand eerder herstelt van zijn of haar depressie. Twee soorten traumabehandeling worden in de psychiatrie al met succes toegepast bij behandeling van post-traumatische stress stoornis (PTSS): EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en cognitieve gedragstherapie (CGT) gericht op trauma (met imaginaire exposure). Volwassen patiënten met depressie en jeugdtrauma krijgen gedurende 12 weken gerichte traumabehandeling naast de al lopende depressiebehandeling (de ene helft), of alleen de ‘normale’ depressiebehandeling. Na 3 maanden, 6 maanden en 12 maanden wordt met verschillende methoden onderzocht of depressiesymptomen zijn afgenomen.

Verwachte output
Als deze fundamenteel nieuwe aanpak van depressie met traumabehandeling werkt, dan kunnen patiënten met depressie en jeugdtrauma hier op korte termijn baat bij hebben, omdat de traumatherapie voor PTSS al veel binnen de psychiatrie wordt gebruikt. Over onderzoeksresultaten wordt gepubliceerd in (inter)nationale tijdschriften en gecommuniceerd met patiënten.