Snelle ontgifting van Benzodiazepinen

Onderzoek naar Flumazenil behandeling bij patiënten die verslaafd zijn aan slaapmedicatie

In het kort
Hoofdonderzoeker: Erik Paling, verslavingsarts
Supervisor en coördinerend onderzoeker: Arnt Schellekens, MD, PhD
Betrokken instelling: Radboud UMC Nijmegen
Startdatum: januari 2016
Einddatum: december 2023
Aantal patiënten in onderzoek: 30

De vraagstelling van het onderzoek
Verslaving aan slaapmedicatie (Benzodiazepinen) komt veel voor. In Nederland betreft het zo’n 200.000 mensen. De behandeling van de verslaving begint met het afbouwen van de medicatie. Dit duurt doorgaans 4 tot 6 weken en gaat gepaard met ernstige ontwenningsklachten, waardoor een afbouw mislukt bij ongeveer twee derde van de patiënten. De groep met een ernstige benzodiazepine verslaving heeft hier nauwelijks baat bij. Behandeling door een Flumazenil infuus is mogelijk een veilig en effectiever alternatief voor de traditionele afbouwmethode. Deze behandeling duurt 6 dagen en heeft mogelijk minder ontwenningsklachten.
Deze methode is echter nog beperkt wetenschappelijk onderzocht en in Nederland niet geïmplementeerd. Het onderzoek hanteert de volgende vraagstelling. Is de 6-daagse Flumazenil infusie voor Benzodiazepineverslaafden:
1.    veilig, wat zijn de ontwenningsverschijnselen en de effecten op het brein?
2.    werkzaam voor een periode langer dan drie maanden?
3.    effectief in het reduceren van angstgevoelens en slapeloosheid voor een periode langer dan drie maanden?
4.    uitvoerbaar in de dagelijkse medische praktijk (afdeling Psychiatrie in het ziekenhuis)?

Het onderzoek
Door middel van een proof-of-principle studie wordt de Flumazenil methode onderzocht op effectiviteit, veiligheid en uitvoerbaarheid binnen de Nederlandse setting in een groep van 30 Benzodiapezineverslaafde patiënten.
Na een medische check-up en een screening op uitsluitingscriteria, ontvangen de deelnemers de Flumazenil infusiebehandeling gedurende zes dagen. Voor de infusie wordt het gebruik van Benzodiazepinen stopgezet. Deelnemers worden, gedurende en na de ontgifting, nauwlettend gecheckt op ontwenningsverschijnselen. Ook ontvangen zij nazorg van de zorgorganisatie waarbij ze in behandeling zijn. Aanvullend wordt het (lange termijn) effect van de Flumazenil behandeling op angstgevoelens, slapeloosheid en slaapkwaliteit onderzocht. Tot slot wordt de uitvoerbaarheid van de Flumazenil behandeling geëvalueerd door zowel de zorgprofessionals als de deelnemer vragen te stellen over de tevredenheid van de behandeling.

Verwachte output
Als het onderzoek laat zien dat de Flumazenil behandeling ook in de Nederlandse situatie succesvol, veilig, en goed uitvoerbaar is, zal dit grote impact hebben op de prognose van patiënten met een vaak hardnekkige Benzodiazepineverslaving.

Meer informatie of aanmelden 
U kunt contact opnemen met Erik Paling bereikbaar via 06 1222 0530 of [email protected]