Ervaringen en verwachtingen van zorgprofessionals

Onderzoek van het IVO Research Institute 

In het kort
Hoofdonderzoeker: Gera Nagelhout, PhD
Betrokken instelling: IVO Research Institute
Startdatum onderzoek: September 2018
Einddatum onderzoek: Maart 2019
Onderzoeksgroep: zorgprofessionals uit de eerstelijnszorg, ggz en verslavingszorg

Het onderzoek
Er zijn verschillende zorgprofessionals die te maken kunnen krijgen met cliënten met psychiatrische stoornissen en/of middelenverslaving. Deze professionals hebben bepaalde verwachtingen ten aanzien van het herstelproces van deze cliënten. Deze verwachtingen komen deels voort uit ervaringen die zorgprofessionals met patiënten met dergelijke aandoeningen hebben gehad. De verwachtingen ten aanzien van het herstelproces kunnen gevolgen hebben voor de wijze waarop zorgprofessionals patiënten bejegenen en daarmee zowel een positieve als een negatieve invloed hebben op het herstel proces. Inzicht in ervaringen en daarmee samenhangende verwachtingen kan bijdragen aan bewustwording van deze verwachtingen bij zorgprofessionals en daardoor een positieve bijdrage leveren aan herstelprocessen van cliënten met een psychiatrische stoornis en/of middelenverslaving. In het project worden zorgprofessionals van diverse disciplines zoals de eerste lijn, de GGZ en verslavingszorg, middels een online vragenlijst, gevraagd naar ervaringen en verwachtingen ten aanzien van cliënten met een psychische aandoening of middelenverslaving. De resultaten van het project dragen bij aan de bewustwording van bepaalde verwachtingen en de gevolgen die deze verwachtingen kunnen hebben voor het herstelproces en kunnen daardoor bijdragen aan het verbeteren van de behandeling van mensen met een psychische aandoening en/of middelenverslaving.