Resource groepen in Nederland

Een onderzoek naar effecten, kosten en betekenis van resource groepen met medewerking van 9 GGZ-instellingen 

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. Dr. Hans Kroon
Betrokken instellingen: Trimbos-instituut, Bavo Europoort, GGZ NHN, GGZ Ingeest, Lentis, GGZ Centraal, Antes, Breburg, Altrecht, Arkin
Startdatum onderzoek: september 2017
Einddatum onderzoek: mei 2021
Aantal patiënten in onderzoek: 180 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek
De resource groep is een nieuwe manier om de zorg en ondersteuning rond een patiënt met een ernstig psychiatrische aandoening te organiseren. De patiënt kiest zelf mensen uit het professionele zorgnetwerk en persoonlijke netwerk die hem kunnen bijstaan bij het realiseren van zijn doelen. In Zweden wordt dit samenwerkingsmodel met succes toegepast. Zal dit ook voor Nederland gelden? Wat zijn de effecten, kosten en betekenis van de resource groepen voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen?

Het onderzoek
Negen GGZ-instellingen hebben zich verenigd om de resourcegroepmethodiek in Nederland systematisch in te voeren en te onderzoeken. 180 patiënten worden anderhalf jaar gevolgd en er worden drie metingen gedaan. In de resource groep kunnen familieleden of andere naastbetrokkenen zitten maar ook professionals van binnen de GGz (zoals behandelaar, dossierhouder/casemanager) en buiten de GGz (zoals sociaal wijkteam, job coach of woningbouwvereniging). De resource groep komt een paar keer per jaar bij elkaar. De patiënt bepaalt samen met de resource groep het plan en de doelen. De onderzoeksvragen zijn:
1. Effect: dragen resource groepen bij aan het sterker worden, welbevinden, kwaliteit van leven, zelfstandig functioneren en vervulling van zorgbehoeften van cliënten?
2. Betekenis: heeft de resource groep betekenis voor het herstelproces van de cliënt? Hoe denken de leden van de resource groep over deze manier van werken?
3. Kosten/baten: hoe verhouden de kosten van zorg en (maatschappelijke) ondersteuning van resource groepen zich tot de gangbare zorg?
4. Implementatie: kunnen resource groepen met succes worden ingevoerd? Wat zijn knel- en verbeterpunten?

Verwachte output
Uit recente peilingen (2015) blijkt dat veel volwassenen met ernstig psychiatrische aandoeningen zich eenzaam voelen en het gevoel hebben dat ze niet meetellen in de maatschappij. De verwachting is dat resource groepen kunnen bijdragen aan hun empowerment, integratie en welbevinden. Resource groepen zorgen voor beter samenspel tussen cliënt, familie, maatschappelijke hulpbronnen en zorgprofessionals. Het is belangrijk om de kosten in relatie tot de effecten van resource groepen vast te stellen.