Slaaptherapie

Een nieuwe behandelmethode voor langdurige rouw?

In het kort
Hoofdonderzoeker: dr. M.C. (Maarten) Eisma
Betrokken instelling: Rijksuniversiteit Groningen
Startdatum onderzoek: 1 november 2021
Einddatum onderzoek: 1 november 2023
Aantal deelnemers in onderzoek: 343

De vraagstelling van het onderzoek

Het overlijden van een dierbare kan een zeer stressvolle ervaring zijn. Hoewel de meeste nabestaanden zich aanpassen aan een verlies zonder professionele hulp, ervaart een minderheid aanhoudende, ernstige rouw, ook wel langdurige rouw genoemd. Behandelingen voor langdurige rouw zijn helaas nog onvoldoende effectief. Om te komen tot meer effectieve behandelingen is het cruciaal eerst meer zicht te krijgen op de factoren die bijdragen aan het ontstaan en voortduren van langdurige rouw.

Slaap speelt een belangrijke rol bij het verwerken van emotionele gebeurtenissen. Eerder onderzoek liet zien dat stress-gerelateerde klachten, zoals posttraumatische stress, versterkt worden door slaapproblemen en dat slaaptherapie die klachten kan verminderen. Slaapproblemen komen veel voor na verlies en hangen sterk samen met langdurige rouw. Slaapproblemen zouden daarom ook weleens een belangrijke rol kunnen spelen bij langdurige rouw. Het is echter nog onduidelijk of slaapproblemen ook daadwerkelijk voorafgaan aan langdurige rouw of slechts samengaan met rouw. Daarnaast is nog onduidelijk welke factoren bepalen of nabestaanden al dan niet een verhoogd risico lopen om ernstige slapeloosheid te ontwikkelen.

In dit onderzoek gaan we daarom de volgende vragen beantwoorden:

  1. a) gaan slaapproblemen vooraf aan langdurige rouw, en is er mogelijk een wederkerige relatie waarbij langdurige rouw ook voorspellend is voor toekomstige slaapproblemen?
  2. b) wat zijn de risicofactoren voor chronische slaapproblemen na een verlieservaring?

Het onderzoek
Op drie meetmomenten, verspreid over een jaar, vullen mensen die recent een dierbare hebben verloren een vragenlijst in over hun persoonlijke en verlieskenmerken, slaapproblemen en langdurige rouwsymptomen.

Verwachte output

De studie brengt in kaart of slaapproblemen mogelijk bijdragen aan langdurige rouwsymptomen en welke kenmerken nabestaanden kwetsbaar maken voor het ontwikkelen van chronische slaapproblemen. De resultaten kunnen de basis vormen voor een onderzoek naar de effecten van slaaptherapie op langdurige rouw. Resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd in (inter)nationale wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op (inter)nationale congressen.