In het rood

De relatie tussen schulden en geestelijke gezondheid onder jongeren

In het kort
Hoofdonderzoeker: dr. N.H. Grootendorst
Betrokken instelling: Erasmus MC, afdeling psychiatrie; Epidemiological and Social Psychiatric Research Institute  (ESPRi)
Startdatum onderzoek: 1 september 2020
Einddatum onderzoek: 1 maart 2025
Aantal deelnemers in onderzoek: 1022

De vraagstelling van het onderzoek
Veel mensen met ernstige psychiatrische klachten leven onder de armoedegrens. Wie psychiatrische klachten heeft, loopt een groter risico op het hebben van ernstige schulden. Andersom geldt ook: financiële zorgen vergroten de kans op psychiatrische stoornissen. Een vicieuze cirkel, die bovendien lijkt te worden doorgegeven van ouders op kinderen. De precieze relatie tussen schulden en psychiatrische klachten is niet duidelijk. De overgangsperiode van 18- naar 18+ is een cruciale fase. Schulden, maar ook psychiatrische problemen ontstaan vaak in deze periode. De onderzoekers brengen bij jongeren in kaart hoe schulden ontstaan. Zij analyseren wat de effecten zijn van armoede en financiële schulden op de psychische gezondheid en vice versa.

De specifieke doelen van dit project kunnen worden onderverdeeld in:

  1. Onderzoeken of verschillende groepen jongeren met financiële problemen te onderscheiden zijn op basis van gelijktijdig voorkomen van psychiatrische problemen;
  2. Analyseren welke persoonsgebonden factoren financiële problemen voorspellen;
  3. Bestuderen hoe jongeren met financiële en/of psychische problemen zich tot in de jong volwassenheid ontwikkelen.


Het onderzoek
Het onderzoek is ingebed in de iBerry Studie, een lopend onderzoek waarbinnen de psychische en sociale ontwikkeling van jongeren gedurende een aantal jaren wordt gevolgd. De onderzoekers doen dit om meer te weten te komen over het ontstaan van psychiatrische aandoeningen en het verloop hiervan bij jongeren. De 1.022 deelnemers van de iBerry studie zijn in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin door middel van vragenlijsten geselecteerd via middelbare scholen in Rotterdam en omgeving.
Binnen dit project werken de onderzoekers van het Erasmus MC samen met het jongerenpanel van de iBerry studie, Nibud, en het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht.

Verwachte output
De onderzoekers verwachten meer te weten te komen over het ontstaan van psychiatrische aandoeningen en het verloop hiervan bij jongeren. Zij verwachten aanknopingspunten te vinden om met beleid en gepaste zorg aan te sluiten bij jongeren die psychiatrische stoornissen, schulden of beide ontwikkelen.