Kortdurende experiëntiële schematherapie voor persoonlijkheids-stoornissen

Kortdurende experiëntiële schematherapie voor persoonlijkheidsstoornissen

Naturalistische studie bij groepen van poliklinische patiënten met persoonlijkheidsstoornissen

In het kort
Hoofdonderzoeker: prof. dr. Karin (C.W.) Slotema
Betrokken instelling: Parnassia Groep, G-kracht psychomedisch centrum en Pro Persona
Startdatum onderzoek: 1 april 2023
Einddatum onderzoek: 1 april 2025
Aantal patiënten in onderzoek: 30

De vraagstelling van het onderzoek
Wat zijn de haalbaarheid en het effect van kortdurende experiëntiële schematherapie voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen?

Het onderzoek
Onderzoek laat zien dat schematherapie een effectieve behandeling is voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen, met name voor de borderline persoonlijkheidsstoornis. Schematherapie met een korte duur zou welkom zijn, want persoonlijkheidsstoornissen komen veel voor, de lijdensdruk is hoog en de wachtlijsten voor behandeling zijn lang.  In de klinische praktijk wordt de kortdurende experiëntiële schematherapie regelmatig gegeven, maar het effect daarvan is nog niet onderzocht.

In deze multicenter, prospectieve cohort studie willen we dan ook de haalbaarheid en het effect van de kortdurende experiëntiële schematherapie onderzoeken.

De doelgroep betreft mensen met een persoonlijkheidsstoornis die zijn verwezen naar Parnassia Groep, G-kracht psychomedisch centrum en Persona.

De kortdurende experiëntiële schematherapie bestaat uit 18 wekelijkse groepssessies van 90 minuten en 2 maandelijkse follow-up sessies van 60 minuten per sessie.

Primaire uitkomstmaten zijn: tevredenheid van deelnemers (Consumer Quality Index), percentage deelnemers dat vervolgbehandeling nodig heeft en percentage dropouts.

Secondaire uitkomstmaten zijn: algemene psychiatrische symptomen (Brief Symptom Inventory),  symptomen van een persoonlijkheidsstoornis (Personality Inventory for DSM-5—Brief Form en functioneren in het dagelijks leven (World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0)

De dataverzameling vindt plaats bij baseline en na 3, 6, 12 en 18 maanden.

Verwachte output
De resultaten van deze studie worden verspreid door middel van publicaties in internationale tijdschriften en presentaties op nationale en internationale congressen. Ook zullen de resultaten worden gebruikt voor de opzet van een gerandomiseerde, gecontroleerde studie naar het effect van de kortdurende experiëntiële schematherapie.