Leefstijl-gerichte behandeling als de norm in de kliniek

Evaluatie van de effecten en implementatie van een multidisciplinaire leefstijl-gerichte behandelmethode voor mensen met een psychiatrische aandoening

In het kort
Hoofdonderzoeker: dr. Jeroen Deenik
Betrokken instelling: GGZ Centraal/Maastricht University
Startdatum: januari 2020
Einddatum: december 2023
Aantal deelnemers in onderzoek: minimaal 846 patiënten in 29 klinieken

De vraagstelling van het onderzoek
Mensen met een psychiatrische aandoening hebben een aanzienlijk kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Dit komt vooral door (voorkombare) lichamelijke ziekten (met name hart- en vaatziekten en diabetes). Eerder onderzoek heeft overtuigend aangetoond dat leefstijlinterventies kunnen helpen bij het verbeteren van zowel lichamelijke als geestelijke gezondheid bij mensen met een psychiatrische aandoening. Er is echter nog weinig onderzoek gedaan naar de inzet van leefstijlinterventies bij mensen in de kliniek. Momenteel is er een groot contrast tussen de onderzoeksresultaten en richtlijnen die pleiten voor de inzet van leefstijlinterventies en de daadwerkelijke toepassing in de dagelijkse praktijk.
GGz Centraal heeft in de afgelopen jaren veel ingezet op verbetering van leefstijl bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. In een kleinschalig onderzoek bleek een multidisciplinaire integrale aanpak (MULTI) succesvol in de kliniek. De onderzoekers willen nu grootschalig de effectiviteit van MULTI bij mensen met een psychiatrische aandoening in de klinische zorg toetsen en de implementatie ervan evalueren.

Het onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd in 29 (deeltijd)klinieken van GGz Centraal waar MULTI geïmplementeerd gaat worden. Het minimaal aantal patiënten dat bij het onderzoek betrokken wordt is 846. De onderzoeksvragen gaan over effect en implementatie van leefstijlbehandeling na 24 maanden.

Verwachte output
Met het onderzoek wordt het effect van MULTI op grotere schaal in de alledaagse praktijk aangetoond bij alle klinisch opgenomen patiënten (ongeacht diagnose). Het biedt inzicht in (factoren die van invloed zijn op) de implementatie. Op basis van deze uitkomsten kan een valide blauwdruk geschreven worden voor de duurzame integratie van leefstijlinterventies in de dagelijkse klinische praktijk van de GGZ. Hiermee wordt een behandeling aan deze patiënten geboden waarmee de gezondheid en kwaliteit van leven structureel verbetert en wordt een menswaardiger bestaan voor deze doelgroep gewaarborgd. Deze vernieuwde zorgvorm biedt naast verbetering van de huidige gezondheidstoestand, preventie van gezondheidsklachten (en zorgbehoefte) bij toekomstige patiënten.