Blended Dynamische Interpersoonlijke Therapie voor persoonlijkheids-problematiek

Feasibility and preliminary effectiveness of a blended psychotherapeutic intervention

In het kort
Hoofdonderzoeker: Maaike Smits
Betrokken instelling: De Viersprong en OnlinePsyHulp
Startdatum onderzoek: 1 maart 2024 (1 februari 2024)
Einddatum onderzoek: 1 april 2026 (1 maart 2026)
Aantal patiënten in onderzoek: 16 volledige trajecten t/m boosterfase, 8 t/m follow-up 1 jaar na behandeling

De vraagstelling van het onderzoek
Deze studie richt zich op het onderzoeken van de haalbaarheid, aanvaardbaarheid en effectiviteit van een blended psychotherapeutisch behandelprogramma gebaseerd op Dynamische Interpersoonlijke Therapie, voor een doelgroep van volwassen cliënten met persoonlijkheidsproblematiek. In deze blended behandeling zijn face-to-face (FTF) therapie en online modules geïntegreerd binnen één consistent en coherent programma. Blended behandelingen hebben de potentie om toegankelijkheid en kosteneffectiviteit van behandelingen voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek te vergroten, met meerwaarde voor herstelgericht behandelen en eigenaarschap over hun proces voor cliënten. Hoewel blended interventies veelbelovende resultaten laten zien voor psychische problemen, zijn er nog weinig interventies en is er zeer beperkt onderzoek gericht op de behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. B-DIT is zo’n interventie, ontwikkeld in samenwerking tussen de Viersprong en OnlinePsyHulp. De interventie omvat een psychotherapeutische behandeling voor cliënten met matig tot gemiddeld ernstige persoonlijkheidsproblematiek. De behandeling vangt aan met een individuele fase (ongeveer 2 maanden), gevolgd door een groepsfase (4 maanden). Na deze intensieve fase volgt een boosterfase van 4 maanden om bereikte veranderingen te bestendigen. Face-to-face therapiesessies en online behandelmodules worden afwisselend en aanvullend op elkaar gebruikt. In de huidige studie onderzoeken we de haalbaarheid, veiligheid en effectiviteit van deze blended aanpak. We monitoren het percentage mensen dat voortijdig stopt, de veiligheid en de tevredenheid van zowel cliënten als behandelaars. In tweede instantie onderzoeken we de impact van B-DIT op symptomen, algemeen functioneren en persoonlijkheidsfunctioneren en op relevante procesmaten, zoals het mentaliserend vermogen, epistemisch vertrouwen en ervaren ‘agency’. Tot slot vergelijken we de effecten op deze maten om te zien of deze overeenkomen met de veronderstelde werkingsmechanismen van de interventie.

Het onderzoek
Het huidige project omvat een pilot feasibility studie gericht op het monitoren en evalueren van de haalbaarheid en effectiviteit tot 1 jaar na afronding van de behandeling, door middel van een observationele pilot op basis van Routine Outcome Monitoring (ROM) metingen, aangevuld met een Single Case Experimental Design (SCED). Daarnaast wordt een kwalitatieve analyse uitgevoerd over de ervaringen van cliënten en behandelaren met de interventie.

Verwachte output
Dit project is succesvol als het een geslaagde implementatie van een vernieuwende blended behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek realiseert, met eerste resultaten op het gebied van haalbaarheid en effectiviteit. Het SCED staat toe om binnen een relatief korte tijdsspanne met een hoge bewijskracht uitspraken te doen over de effectiviteit van de interventie, terwijl het ook ruimte biedt voor doorontwikkeling van de interventie op basis van opgedane ervaringen. Dit project dient tevens als een essentiële tussenstap naar een eventueel later gerandomiseerd onderzoek dat blended behandeling vergelijkt met traditionele face-to-face behandelingen in termen van effectiviteit en kosten. Bovendien vestigt dit project een samenwerking tussen OnlinePsyHulp en De Viersprong, die bij positieve bevindingen kan resulteren in de doorontwikkeling van vergelijkbare blended behandelprogramma’s voor andere doelgroepen van cliënten met persoonlijkheidsproblematiek.

 

Dit onderzoek wordt uitgevoerd binnen de call Persoonlijkheidsstoornissen van de Stichting