Psychosociale therapie voor adolescenten met buikpijn

Onderzoek naar acceptatie van psychosociale therapie voor adolescenten met diverse culturele achtergronden voor de behandeling van functionele buikpijn 

In het kort
Hoofdonderzoeker: M. van den Berg, MD, PhD
Betrokken instelling: Haaglanden Medisch Centrum
Startdatum onderzoek: voorjaar 2019
Einddatum onderzoek: voorjaar 2021
Aantal patiënten in onderzoek: 120

De vraagstelling van het onderzoek
Kinderen met functionele buikpijn of prikkelbare darmsyndroom lijden vaak ook aan angst, depressie en/of stress. Non-farmacologische behandelingen zoals hypnotherapie en cognitieve gedragstherapie hebben daarom meer effect in de behandeling van functionele buikpijn dan farmacologische behandelingen. In de praktijk merken kinderartsen echter dat patiënten met een niet-Westerse achtergrond vaak huiverig zijn voor psychosociale therapie. De vraag is of er inderdaad verschil is tussen Westerse en niet-Westerse tieners in de acceptatie van een psychologische behandeling. En wat zijn daarvoor de onderliggende redenen?

Het onderzoek
De adolescenten met functionele buikpijn die meedoen met dit onderzoek worden ingedeeld in twee groepen: 1. adolescenten met een Westerse achtergrond en 2. adolescenten met een niet-Westerse achtergrond. Door gebruik van verschillende vragenlijsten wordt onderzocht of etniciteit en culturele achtergrond zijn gerelateerd aan acceptatie van psychosociale therapie. Ook wordt onderzocht of de acceptatie van psychosociale therapie wordt beïnvloed door gedachten die adolescenten hebben over de pijn. Op basis van interviews met open vragen wordt een kwalitatieve analyse gedaan over voor- en nadelen van psychosociale therapie.

Verwachte output
Het doel van dit project is om de patiënt beter te leren begrijpen. Dit kan door de diversiteit te erkennen en op passende wijze culturele aspecten te bespreken die een rol spelen bij het maken van een behandelkeuze. Met de bevindingen van dit project zal de kwaliteit van de zorg voor niet-Westerse kinderen met functionele buikpijn verbeteren.