Psychosociale therapie voor adolescenten met buikpijn

Onderzoek naar acceptatie van psychosociale therapie voor adolescenten met diverse culturele achtergronden voor de behandeling van functionele buikpijn 

In het kort
Hoofdonderzoeker: M. van den Berg, MD, PhD
Betrokken instelling: Haaglanden Medisch Centrum
Startdatum onderzoek: voorjaar 2019
Einddatum onderzoek: voorjaar 2021
Aantal patiënten in onderzoek: 120

De vraagstelling van het onderzoek
Kinderen met functionele buikpijn of prikkelbare darmsyndroom lijden vaak ook aan angst, depressie en/of stress. Non-farmacologische behandelingen zoals hypnotherapie en cognitieve gedragstherapie hebben daarom meer effect in de behandeling van functionele buikpijn dan farmacologische behandelingen. In de praktijk merken kinderartsen echter dat patiënten met een niet-Westerse achtergrond vaak huiverig zijn voor psychosociale therapie. De vraag is of er inderdaad verschil is tussen Westerse en niet-Westerse tieners in de acceptatie van een psychologische behandeling. En wat zijn daarvoor de onderliggende redenen?

Resultaten

Het is bekend dat psychosociale behandeling, zoals hypnotherapie en psychologische behandeling goed kan helpen bij functionele buikpijn. Er werd onderzoek gedaan naar de motivatie voor psychosociale behandelingen van jongeren met verschillende achtergronden. Met behulp van vragenlijsten en interviews werden redenen voor het wel of niet accepteren van deze behandelingen nagegaan bij adolescenten. Het doel hiervan is om artsen beter te laten aansluiten bij de behandelkeuze van jongeren.

Vragenlijsten warden ingevuld door 117 jongeren met verschillende achtergronden (82 Westers en 35 niet-Westers). Ongeveer 60% en 50% van de jongeren waren gemotiveerd voor respectievelijk hypnotherapie en psychologische behandeling. Jongeren met Westerse en niet-Westerse achtergrond waren evenveel gemotiveerd. Etnische achtergrond of gedachten over de pijn hebben geen invloed gehad op behandelkeuze. Wel kan religie daarbij een rol spelen. Moslim jongeren zijn minder geneigd om hypnotherapie te accepteren en Christelijke jongeren waren meer geneigd om psychologische behandeling te accepteren.

Veel jongeren staan open voor psychosociale behandelingen, ze willen vaak alles aangrijpen om van de buikpijn af te komen. Jongeren gaven aan graag wat meer informatie te willen over de behandelingen en ook graag ervaringsverhalen te horen van andere jongeren. Het is belangrijk dat dokters bij het bespreken van een behandelkeuze meer informatie geven. Tevens zal de dokter moeten luisteren naar voor en nadelen van de jongeren, om zo beter te kunnen aansluiten bij de behandelvoorkeur van de jongere.