KINGS: innovatieve traumabehandeling

Onderzoek naar de effectiviteit van een innovatieve traumabehandeling voor getraumatiseerde kinderen en ouders in multi-probleem situaties

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof. dr. Annemiek Harder
Betrokken instellingen: Erasmus Universiteit Rotterdam i.s.m. Rijksuniversiteit Groningen
Startdatum onderzoek: 1 april 2019
Einddatum onderzoek: 1 april 2023
Aantal patiënten in onderzoek: 40 gezinnen 

De vraagstelling van het onderzoek
Bijna 119.000 kinderen, meer dat 3 procent van alle jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar in Nederland, wordt blootgesteld aan kindermishandeling. Soms hebben gezinnen te maken met meerdere problemen zoals opvoedingsproblemen, financiële schulden, slechte huisvesting, psychische problemen, ziekte en handicap. Kinderen in deze gezinnen kunnen een complex trauma oplopen en gedragsproblemen ontwikkelen. Maar ook de ouders raken getraumatiseerd. KINGS richt zich op de intensieve behandeling van zowel de ouders, het kind als ouder-kind interacties. Dit project onderzoekt of het KINGS behandelprogramma effectief is.

Het onderzoek
De groep die behandeling krijgt wordt vergeleken met een wachtlijst-groep. Er worden voor, tijdens en na het KINGS-programma metingen verricht.
KINGS bestaat uit een combinatie van behandelingen. Deze worden toegepast in drie fasen.
Voor ouders: psycho-educatie over trauma, motiverende gespreksvoering, videotraining, cognitieve gedragstherapie, desensibilisatie en verwerking door oogbewegingen (EMDR) en motivatie-adaptieve vaardigheden-trauma-resolutie (MASTR) behandeling.
Voor kinderen: dagelijkse routine en veiligheid, daarna MASTR en EMDR, tot slot terugvalpreventie.
Ouders en kinderen krijgen de eerste twee behandelingsfasen in de kliniek, de derde fase vindt thuis plaats onder begeleiding van een gezinsvoogd of therapeut.

Verwachte output
Van de componenten van het KINGS-programma is aangetoond dat ze effectief zijn. De verwachting is dat toepassing van KINGS in zijn geheel ook effectief is met als gevolg een afname van traumasymptomen, gedragsproblemen, opvoedingsstress en negatieve interactieproblemen.
Door het vergroten van pedagogische vaardigheden bij ouders is het de verwachting dat er meer positieve interacties tussen ouder en kind zijn, wat bijdraagt aan een veiliger thuissituatie.