Digitaal Herstelverhaal 2.0

Onder begeleiding verhalen schrijven en verbeelden ter ondersteuning van het herstelproces

In het kort
Projectleider: Mevrouw Diks – van Heumen
Betrokken instelling: Coöperatie Markieza
Startdatum: mei 2016
Einddatum: maart 2017

De vraagstelling van het project
Verhalen zijn een belangrijk instrument om gebeurtenissen betekenis te geven. Ook voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid of verslaving. Schrijven helpt bij reflectie op de eigen situatie en bij het herstelproces. Het heeft een helend effect. Markieza biedt sinds 2009 de cursus Digitaal Herstelverhaal aan, waarbij mensen onder begeleiding van een gecertificeerde coach hun verhaal schrijven. Dit systeem is verouderd, omdat intussen de manier waarop we media gebruiken enorm is veranderd en veel interactiever is geworden.
Dit project heeft als doelstelling om het opstellen van het herstelverhaal meer interactief en ‘van deze tijd’ te maken. Daarvoor is een nieuwe werkwijze nodig, evenals een goede marketingstrategie en technische aanpassingen.

Het project
In Digitaal Herstelverhaal 2.0 heeft iedere deelnemer de regie over zijn eigen schrijfproces. Naast geschreven tekst, kan het verhaal ook een beeldende vorm aannemen door middel van tekeningen, schilderingen, foto’s, gedichten, filmpjes en muziek. De cursus bestaat uit opdrachten en bouwstenen die zijn opgesteld vanuit het herstelprincipe. Thema’s die aan de orde komen zijn: mijn aandoening of kwetsbaarheid, de hulpverlening, rollen, bronnen van steun, valkuilen, stigma, de toekomst. Als deelnemers de cursus hebben afgerond, worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse terugkomdagen, die per regio georganiseerd worden.

Resultaat
Het project ondersteunt deelnemers bij hun herstelproces. Het uitwisselen van ervaringen en elkaar ondersteunen via de website heeft toegevoegde waarde bovenop de begeleiding door de coach. De populariteit van de cursus neemt toe, waardoor ook het aantal GGZ-instellingen dat de Digitaal Herstelverhaal 2.0 cursus inkoopt toeneemt. Daarbij is het belangrijk dat belangstellenden ook individueel via Markieza een account en begeleiding kunnen krijgen, waar ze ook wonen.

Meer informatie Zie: Schrijf je eigen herstelverhaal/ – Markieza

English
The project supports participants in their recovery process. Exchanging experiences and supporting each other via the website has added value on top of the guidance by the coach. The popularity of the course is increasing, which also increases the number of mental health institutions that purchase the Digital Recovery Story 2.0 course. It is important that interested parties can also receive an account and guidance individually via Markieza, wherever they live.