Digitaal Herstelverhaal 2.0

Onder begeleiding verhalen schrijven en verbeelden ter ondersteuning van het herstelproces
Markieza 

In het kort
Projectleider: Mevrouw Diks – van Heumen
Betrokken instelling: Coöperatie Markieza
Startdatum: mei 2016
Einddatum: maart 2017

De vraagstelling van het project
Verhalen zijn een belangrijk instrument om gebeurtenissen betekenis te geven. Ook voor mensen met een (psychische) kwetsbaarheid of verslaving. Schrijven helpt bij reflectie op de eigen situatie en bij het herstelproces. Het heeft een helend effect.
Markieza biedt sinds 2009 de cursus Digitaal Herstelverhaal aan, waarbij mensen onder begeleiding van een gecertificeerde coach hun verhaal schrijven. Dit systeem is verouderd, omdat intussen de manier waarop we media gebruiken enorm is veranderd en veel interactiever is geworden.
Dit project heeft als doelstelling om het opstellen van het herstelverhaal meer interactief en ‘van deze tijd’ te maken. Daarvoor is een nieuwe werkwijze nodig, evenals een goede marketingstrategie en technische aanpassingen.

Het project
In Digitaal Herstelverhaal 2.0 heeft iedere deelnemer de regie over zijn eigen schrijfproces. Naast geschreven tekst, kan het verhaal ook een beeldende vorm aannemen door middel van tekeningen, schilderingen, foto’s, gedichten, filmpjes en muziek. De cursus bestaat uit opdrachten en bouwstenen die zijn opgesteld vanuit het herstelprincipe. Thema’s die aan de orde komen zijn: mijn aandoening of kwetsbaarheid, de hulpverlening, rollen, bronnen van steun, valkuilen, stigma, de toekomst. Als deelnemers de cursus hebben afgerond, worden ze uitgenodigd voor de jaarlijkse terugkomdagen, die per regio georganiseerd worden.

Verwachte output
Markieza verwacht dat het project deelnemers ondersteunt bij hun herstelproces, en dat het uitwisselen van ervaringen en elkaar ondersteunen via de website toegevoegde waarde heeft bovenop de begeleiding door de coach. De populariteit van de cursus zal toenemen, waardoor ook het aantal GGZ-instellingen dat de Digitaal Herstelverhaal 2.0 cursus gaat inkopen zal toenemen. Daarbij is het belangrijk dat belangstellenden ook individueel via Markieza een account en begeleiding kunnen krijgen, waar ze ook wonen.

Zie: Schrijf je eigen herstelverhaal/ – Markieza