Overgave aan God bij verslaving

Cognitieve bias modificatie bij een stoornis in alcoholgebruik in de christelijke ggz

In het kort
Hoofdonderzoeker: H.J. Seesink, MSc
Betrokken instelling: De Hoop ggz, Kennisinstituut christelijke ggz, Universiteit van Amsterdam
Startdatum onderzoek: december 2020
Einddatum onderzoek: december 2023
Aantal patiënten in onderzoek: 120

De vraagstelling van het onderzoek
In het onderzoek wordt bekeken of een religieus aangepaste Approach Bias Modificatie (ApBM) interventie helpt bij herstel van alcoholverslaving.

  1. Wat is de effectiviteit op onthouding en zingeving van een religieus aangepaste ApBM interventie in vergelijking tot een standaard ApBM en een placebo interventie bij een stoornis in alcoholgebruik?
  2. Wat is de effectiviteit van de religieus aangepaste ApBM interventie op algemene verslavingssymptomen?
  3. Hoe tevreden zijn patiënten over de ApBM interventie?

Het onderzoek
De doelgroep bestaat uit patiënten met een stoornis in alcoholgebruik die verblijven op een detoxificatie afdeling om van alcohol te ontgiften. Zij selecteren persoonlijk relevante religieuze plaatjes gerelateerd aan ‘overgave aan God’ en plaatjes gerelateerd aan alcohol en niet-alcoholische dranken. In de ApBM training trekken de patiënten deze plaatjes via een joystick zo snel mogelijk naar zich toe of duwen ze weg. Door de plaatjes te sorteren worden nieuwe associaties over alcohol geleerd om de terugvalkans te verminderen. Het sorteren gebeurt volgens een specifiek algoritme van de 15-minuten training aan de computer. Door drie groepen met (1) de religieus aangepaste ApBM training, (2) de standaard ApBM training en (3) de placebo training te vergelijken, bekijken de onderzoekers of een toegesneden interventie daadwerkelijk helpt bij herstel van verslaving.

Verwachte output
Door het onderzoek wordt een religieus aangepaste ApBM interventie ontwikkeld. Deze sluit aan bij de religieuze en spirituele achtergrond van patiënten door zelf gekozen stimuli over de ‘overgave aan God’ te gebruiken. Het is een kostenefficiënte, zelfstandige en meer gepersonaliseerde behandelingsinterventie. De interventie heeft het potentieel het herstel van patiënten met een stoornis in alcoholgebruik te verbeteren. Door de inzet gedurende de detoxificatie van alcohol kunnen patiënten eerder profiteren van een psychologische interventie. Naast minder klachten wordt ook gekeken naar een mogelijke verbetering van zingeving bij de doelgroep. De onderzoekers verwachten dat een interventie die aangepast is aan de religieuze en spirituele beleving van de patiënt tot betere behandeluitkomsten zal leiden.