Longitudinaal project PSYCHE

Onderzoek naar psychotische ervaringen bij Jongvolwassenen

In het kort
Hoofdonderzoeker: Agna A. Bartels-Velthuis PhD
Betrokken instelling: UMC Groningen, Rob Giel Onderzoekscentrum
Startdatum onderzoek: December 2019
Einddatum onderzoek: December 2020
Aantal patiënten in onderzoek: 175

De vraagstelling van het onderzoek
Het doel van deze studie is om inzicht te krijgen of auditieve hallucinaties bij jonge kinderen voorspellende waarde hebben voor latere psychische problemen. In 2002/2003 is in Groningen voor het eerst bevolkingsonderzoek gedaan bij kinderen van 7 en 8 jaar. Er is een onderzoekscohort samengesteld van alle kinderen die toen auditieve hallucinaties rapporteerden en een even grote controlegroep zonder zulke hallucinaties. In deze zogenaamde casus-controlegroep van 694 kinderen zijn een tweede onderzoek in 2007/2008 en een derde onderzoek in 2013/2014 gedaan. Dit is het vierde onderzoek bij dezelfde groep deelnemers die inmiddels jongvolwassenen zijn (van ca. 25 jaar oud).

Het onderzoek
De onderzoeksvragen zijn:

  • Gaan auditieve hallucinaties gepaard met andere psychische ervaringen zoals angst, depressie en stress?
  • Wat is de rol van mogelijke risicofactoren, zoals cannabisgebruik en traumatische ervaringen bij het ontstaan of aanhouden van auditieve hallucinaties?
  • Wat de rol is van mogelijke beschermende factoren zoals copingstrategieën, veerkracht, optimisme en zelfbeeld?
  • Wordt sociaal functioneren beïnvloed door het horen van stemmen?
  • Wie van de deelnemers maakt gebruik van de geestelijke gezondheidszorg?

De proefpersonen vullen vragenlijsten in en krijgen een diagnostisch interview.

Verwachte output
Deze studie zal het beloop van auditieve hallucinaties vanaf de leeftijd van 7 tot 8 jaar tot jongvolwassenheid (ongeveer 25 jaar) kunnen vaststellen. Er is nog niet eerder onderzoek gedaan naar het beloop van auditieve hallucinaties op zo’n lange termijn. De uitkomsten worden in dit brede perspectief bekeken omdat psychische stoornissen vaak pas bij jongvolwassenen kunnen worden vastgesteld. De resultaten zullen nuttig zijn om interventies te ontwikkelen om jongeren met auditieve hallucinaties goed te begeleiden en het ontstaan van meer ernstige psychische problematiek te voorkomen.