Zingevingsfestival 2019

Een jaarlijks evenement voor cliënten uit de psychiatrie en verslavingszorg en hun naasten

In het kort
Projectleider: Myrthe Strijker
Betrokken instellingen: Stichting Zingevingsfestival, GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland
Datum: 18 juni 2019 van 10:00 tot 16:00 uur
Plaats: Landgoed Nieuw Allardsoog in Bakkeveen
Aantal verwachte deelnemers: 1250

Project
Het Zingevingsfestival wordt jaarlijks georganiseerd voor cliënten met een beperking en/of psychische of verslavingsproblemen, met als doel het aanbieden van een ontspannen dag waar inspiratie kan worden opgedaan voor de zingeving van ieders bestaan. Concreet betekent dat (ex-) cliënten kunnen deelnemen aan creatieve kijk-, doe- en luisteractiviteiten op het gebied van onder andere theater en muziek. Daarnaast is er gelegenheid voor inspanning, ontspanning, reflectie en bezinning in de vorm van workshops. Door de samenwerking van GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland worden cliënten uit heel Noord Nederland bereikt.

Doelstellingen
Behalve de cliënten uit de psychiatrie en verslavingszorg zijn eveneens hun familie, mantelzorgers en andere verzorgenden welkom. De doelen die met het Zingevingsfestival nagestreefd worden zijn:

  • Bieden van herstel en inspiratie ter bevordering van de kwaliteit van leven
  • Cliënten kennis laten maken met nieuwe ervaringen, mogelijkheden en interesses
  • Vergroten van het draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van de psychiatrie en verslavingszorg
  • Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de organisatie, maar ook cliëntenparticipatie bij de invulling en uitvoering van het programma.

Thema Zingevingsfestival 2019
Het thema van dit jaar is: ‘Trots als een pauw! Hoe is dat voor jou?’ Met dit thema wordt de aandacht gericht op de eigen krachten van cliënten. De activiteiten die bij dit thema bedacht worden zijn onder te verdelen in de volgende categorieën: muziek, theater, creativiteit, verhalen, stilte, herstel, ervaringsdeskundigheid, sport.

Het bestuur Stichting tot steun VCVGZ vindt het Zingevingsfestival een dusdanig waardevol evenement, dat het ook in 2019 op een subsidie mag rekenen.

Thema Zingevingsfestival 2018
Het thema van 2018 was: ‘Kom op verhaal!’ Bekijk de foto’s van het Zingevingsfestival van 2018. Lees voor een sfeerimpressie de leuke reacties.
Programmaboekje Zingevingsfestival 2018
Verslag en verantwoording Zingevingsfestival 2018