Zingevingsfestival

Een jaarlijks evenement voor cliënten uit de psychiatrie en verslavingszorg en hun naasten

In het kort
Projectleider: Myrthe Strijker
Betrokken instellingen: Stichting Zingevingsfestival, GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland
Datum: een jaarlijks terugkerend evenement van één dag
Plaats: Landgoed Nieuw Allardsoog in Bakkeveen
Aantal verwachte deelnemers: 1250

Project
Het Zingevingsfestival wordt jaarlijks georganiseerd voor cliënten met een beperking en/of psychische of verslavingsproblemen, met als doel het aanbieden van een ontspannen dag waar inspiratie kan worden opgedaan voor de zingeving van ieders bestaan. Concreet betekent dat (ex-) cliënten kunnen deelnemen aan creatieve kijk-, doe- en luisteractiviteiten op het gebied van onder andere theater en muziek. Daarnaast is er gelegenheid voor inspanning, ontspanning, reflectie en bezinning in de vorm van workshops. Door de samenwerking van GGZ Drenthe, Cosis en Verslavingszorg Noord Nederland worden cliënten uit heel Noord Nederland bereikt.

Doelstellingen
Behalve de cliënten uit de psychiatrie en verslavingszorg zijn eveneens hun familie, mantelzorgers en andere verzorgenden welkom. De doelen die met het Zingevingsfestival nagestreefd worden zijn:

  • Bieden van herstel en inspiratie ter bevordering van de kwaliteit van leven
  • Cliënten kennis laten maken met nieuwe ervaringen, mogelijkheden en interesses
  • Vergroten van het draagvlak en maatschappelijke betrokkenheid ten aanzien van de psychiatrie en verslavingszorg
  • Het betrekken van ervaringsdeskundigen bij de organisatie, maar ook cliëntenparticipatie bij de invulling en uitvoering van het programma.

De Stichting heeft de afgelopen jaren steeds een financiële bijdrage geleverd aan het Zingevingsfestival.
Meer informatie over het festival vindt u hier.