Transcranial direct current stimulation

De meerwaarde bij behandeling van patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis…

Leefstijl-gerichte behandeling als de norm in de kliniek

Evaluatie van de effecten en implementatie van een multidisciplinaire…

Veerkracht na tegenslagen

Een onderzoek naar factoren omtrent veerkracht bij mensen met…

Herstel voor mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening

De effecten van het Active Recovery Triad (ART) model In het…

Traumabehandeling voor depressie met jeugdtrauma

Bestaande effectieve traumabehandeling inzetten als nieuwe gerichte…

PICTURES – De perspectieven van patiënten, naastbetrokkenen en behandelaren

Perspectives of Individuals, Carers and Therapists Under RESearch:…

Internet-gebaseerde emotieregulatietraining bij adolescenten met een depressie of angststoornis

Een gerandomiseerd onderzoek naar de effectiviteit en aanvaardbaarheid In…

Compare project

Maatschappelijke participatie door educatie voor jongeren met…

Psychische problemen bij Marokkaanse Nederlanders

Culturele context en samenhang met hulpzoekgedrag; een kwalitatieve…

De effectiviteit van leefstijlinterventie

Onderzoek naar effecten van gezonde leefstijl bevorderen bij…