Korte intensieve traumabehandeling voor adolescenten met PTSS

Een multicenter onderzoek naar de behandeleffecten In…

Betekenis en effectiviteit van Recovery Colleges

Wat een Recovery College kan betekenen voor persoonlijk en maatschappelijk…

Leren van Herstel

Onderzoek naar onderdelen herstelproces psychotische stoornis In…

Slaaptherapie

Een nieuwe behandelmethode voor langdurige rouw? In het…

’Waarom overkomt mij dit?’

Religieuze en spirituele worstelingen onder (dag)klinische ggz…

Cognitieve Adaptatie Training voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Implementatieonderzoek om dagelijks gebruik van Cognitieve Adaptatie…

Traumagerichte interventies bij vluchtelingenkinderen met PTSS

In een gerandomiseerd onderzoek (KIEM) wordt de effectiviteit…

Autonomieonderzoek bij volwassenen met auditieve beperking

Effectstudie naar Autonomie Versterkende Behandeling bij volwassenen…

Leidt succes tot succes?

Mixed-methods onderzoek naar de bestendigheid van veerkracht…

Lange termijn uitkomsten van ADHD

Onderzoek naar het functioneren van volwassenen bij wie ADHD…