Cognitieve Adaptatie Training voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening

Implementatieonderzoek om dagelijks gebruik van Cognitieve Adaptatie…

Traumagerichte interventies bij vluchtelingenkinderen met PTSS

In een gerandomiseerd onderzoek (KIEM) wordt de effectiviteit…

Autonomieonderzoek bij volwassenen met auditieve beperking

Effectstudie naar Autonomie Versterkende Behandeling bij volwassenen…

Leidt succes tot succes?

Mixed-methods onderzoek naar de bestendigheid van veerkracht…

Lange termijn uitkomsten van ADHD

Onderzoek naar het functioneren van volwassenen bij wie ADHD…

In het rood

De relatie tussen schulden en geestelijke gezondheid onder jongeren In…

Transcranial direct current stimulation

De meerwaarde bij behandeling van patiënten met borderline persoonlijkheidsstoornis…

Leefstijl-gerichte behandeling als de norm in de kliniek

Evaluatie van de effecten en implementatie van een multidisciplinaire…

Veerkracht na tegenslagen

Een onderzoek naar factoren omtrent veerkracht bij mensen met…

Herstel voor mensen met een Ernstig Psychiatrische Aandoening

De effecten van het Active Recovery Triad (ART) model In het…