Tussen hemel en hel

Kwantitatief onderzoek naar de prevalentie van religieuze/spirituele…

Forensisch Netwerk Coaching

Onderzoek naar de effectiviteit van sociale netwerkversterking…

Behandeling van PTSS door jeugdmisbruik

Een studie waarin de effectiviteit van twee behandelmethoden…

SUPPORT Coach App en psychotherapie bij PTSS

Een onderzoek naar haalbaarheid, acceptatie en mogelijke verbetering…

Gefaseerde of directe behandeling bij complexe PTSS

Een vergelijkend onderzoek naar de meest geschikte behandeling…

Mondgezondheid bij vroege psychose

Onderzoek naar de behoefte aan mondzorg bij patiënten met vroege…

Snelle ontgifting van Benzodiazepinen

Onderzoek naar Flumazenil behandeling bij patiënten die verslaafd…

Cognitie en internetgebruik bij ouderen

Een longitudinaal onderzoek naar effecten van internetgebruik…

Lichttherapie bij volwassenen met verstandelijke beperking

Onderzoek naar effectiviteit van lichttherapie bij depressieve…

Langetermijneffecten CBASP behandeling

CBASP (Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy)…