Korte, intensieve behandeling voor jongeren met angst of dwang

Een kleinschalig, verkennend onderzoek In het kort Hoofdonderzoeker:…

Sekseverschillen in delictgedrag

Hoe psychiatrische stoornissen jeugddelinquentie bij jongens…

Veerkracht na depressie bij ouderen

Factoren voor herstel van een depressie vanuit het perspectief…

De digitale netwerkintake

Zorg deel je samen In het kort Hoofdonderzoeker: Prof. Dr.…

Meten van behandelintegriteit binnen D*Phase psychotherapie-studie

Kortdurende psychodynamische psychotherapie versus cognitieve…

Hoofdzaken

Niet-aangeboren hersenletsel bij forensisch-psychiatrische patiënten   In…

Geestelijke gezondheid in adolescentie

De rol van stigma in sociale netwerken In het kort Hoofdonderzoeker:…

Overgave aan God bij verslaving

Cognitieve bias modificatie bij een stoornis in alcoholgebruik…

Innovatie in de behandeling van dissociatieve identiteit stoornis

De toepassing van schematherapie In het kort Hoofdonderzoeker:…

Victimmigratie

Een mixed-design onderzoek naar het psychisch welbevinden van…