Interpersoonlijke Sociaal Psychiatrische Begeleiding

Een onderzoek naar de effectiviteit van een gestructureerde ambulante…

De effectiviteit van intensieve thuisbehandeling

Als alternatief voor acute psychiatrische opname In het…

Creativiteit, lijden en herstel

Onderzoek naar de samenhang tussen psychisch lijden, creativiteit…

Problemen in de zorg voor EPA-patiënten

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met ernstig…