Geestelijke verzorging op de intensive care

Onderzoek naar betere geestelijke verzorging op de intensive care

In het kort
Hoofdonderzoeker: S.J. Willemse, geestelijk verzorger
Betrokken instelling: VieCurie Medisch Centrum Noord-Limburg, afdeling intensive care
Startdaum onderzoek: Oktober 2013
Einddatum onderzoek: 2019

De vraagstelling van het onderzoek
Geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en artsen op de intensive care (ic) hebben geen eenduidige visie op geestelijke verzorging. Zowel qua vorm als qua inrichting ontbreken standaardprocedures. Dit vormt de aanleiding tot dit onderzoek, waarbij de volgende vragen centraal staan:

 • Welke vorm van geestelijke verzorging op de intensive care is effectief?
 • Wat bepaalt de effectiviteit van geestelijke verzorging voor de ic-patiënt en ook voor de naasten, bij de opname en tijdens het verblijf, zo nodig uitlopend in de nazorg?

Het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en het implementeren van effectieve en geïntegreerde geestelijke verzorging op de intensive care; zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Het onderzoek bestaat uit:

 • literatuuronderzoek
 • veldonderzoek
 • open interviews met een lijst van gesprekspunten
 • controle op geldigheid en juistheid van het onderzoek
 • voorstel voor afspraken (protocollen) over de manier van werken.

Verwacht wordt dat protocollering de positie van de geestelijke verzorging versterkt en de kwaliteit van de geestelijke verzorging verbetert. Op die manier wordt geestelijke verzorging een integraal onderdeel van patiëntenzorg op de intensive care-afdelingen in Nederland.

Voortgangsrapportage
De volgende werkzaamheden zijn gerapporteerd eind november 2018: 

 • Literatuurstudie en literatuuronderzoek
 • Publicatie van het artikel Perspectives of Dutch Intensivists, ICU Nurses and Spiritual Caregivers in het wetenschappelijk tijdschrift Journal of Religion and Health in april 2018
 • Deelname aan het Praktijkgericht Kwalitatief Onderzoek door vier ziekenhuizen: het UMCM; MMC Veldhoven; UMCG en het Spaarne Ziekenhuis (Hoofdorp en Heemstede). Voor het vijfde ziekenhuis, Radboudumc is de aanvraag ingediend. Per ziekenhuis worden 3 à 4 mensen uitgenodigd deel te nemen aan het onderzoek in overleg met collega-geestelijk verzorgers en de medisch verantwoordelijken van de IC. Inmiddels hebben er 7 interviews plaatsgevonden.
 • Transcriptie en analyse van de eerste 6 interviews
 • Publicatie van twee artikelen in 2019 in Spiritual Care in the ICU: An integrative review en Perspectives of patients and relatives.

De onderzoeker wil de data uit zowel het kwantitatief als het kwalitatief onderzoek vertalen naar de praktijk door het ontwerpen van een educatief programma voor intensivisten, IC verpleegkundigen en geestelijk verzorgers.