Geestelijke verzorging op de intensive care

Onderzoek naar betere geestelijke verzorging op de intensive care
VieCuri MC Noord-Limburg 

In het kort
Hoofdonderzoeker: S.J. Willemse, geestelijk verzorger
Betrokken instelling: VieCurie Medisch Centrum Noord-Limburg, afdeling intensive care
Startdaum onderzoek: Oktober 2013
Einddatum onderzoek: Nog niet bekend

De vraagstelling van het onderzoek
Geestelijk verzorgers, verpleegkundigen en artsen op de intensive care (ic) hebben geen eenduidige visie op geestelijke verzorging. Zowel qua vorm als inrichting ontbreken standaardprocedures. Dit vormt de aanleiding tot dit onderzoek, waarbij de volgende vragen centraal staan:

  • Welke vorm van geestelijke verzorging op de intensive care is effectief?
  • Wat bepaalt de effectiviteit van geestelijke verzorging voor de ic-patiënt en ook voor de naasten, bij de opname en tijdens het verblijf, zo nodig uitlopend in de nazorg?

Het onderzoek
De doelstelling van het onderzoek is een bijdrage te leveren aan het ontwikkelen en het implementeren van effectieve en geïntegreerde geestelijke verzorging op de intensive care; zowel op het gebied van diagnostiek als behandeling. Het onderzoek bestaat uit:

  • literatuuronderzoek
  • veldonderzoek: digitale vragenlijst mei 2013 – september 2013
  • open interviews met een lijst van gesprekspunten
  • controle op geldigheid en juistheid van het onderzoek
  • voorstel voor afspraken (protocollen) over de manier van werken

Verwachte output
Verwacht wordt dat protocollering de positie van de geestelijke verzorging versterkt en de kwaliteit van de geestelijke verzorging verbetert. Op die manier wordt geestelijke verzorging een integraal onderdeel van patiëntenzorg op de intensive care-afdelingen in Nederland.