FindMyApps2

Effectiviteit en gebruikerstevredenheid van een persoonsgerichte interventie om mensen met lichte dementie te helpen geschikte apps te vinden en te gebruiken die hun zelfredzaamheid en participatie bevorderen

In het kort
Hoofdonderzoeker: Prof.dr. R.M. Dröes
Betrokken instelling: VUmc Amsterdam, afdeling Psychiatrie
Startdatum onderzoek: 1 mei 2018
Einddatum onderzoek: 30 september 2020
Aantal patiënten in onderzoek: 80 (2 groepen van 40)

De vraagstelling van het onderzoek
Tablets en applicaties (apps) kunnen mensen met een lichte vorm van dementie helpen hun eigen leven te leiden. Het gebruik van touchscreen-technologie en het vinden van geschikte apps kan echter een uitdaging zijn. Dit project onderzoekt of een recent ontwikkeld persoonsgericht tabletprogramma, FindMyApps, deze mensen stimuleert en helpt om hun tablet te gebruiken en voor hen geschikte apps te vinden.

Het onderzoek
Om de effectiviteit en gebruikerstevredenheid van FindMyApps te onderzoeken worden 80 personen met de diagnose milde cognitieve stoornis of lichte dementie, en hun verzorgers, door middel van loting toegewezen aan een experimentele groep (40 personen) die een tablet met de interventie en training van FindMyApps ontvangt of een controlegroep (ook 40 personen) die gewone zorg met tabletgebruik (met algemene informatie over het gebruik van een tablet) krijgt, maar zonder de interventie en training van FindMyApps. De metingen zullen worden uitgevoerd vóór aanvang van de interventie, en 3 en 6 maanden na de start van de interventie.
De training van FindMyApps helpt mensen met dementie de tablet en het FindMyApps programma te gebruiken. Dit speciale selectieprogramma helpt  – indien nodig met ondersteuning van een mantelzorger – om apps te vinden die aansluiten  bij de persoonlijke behoeften, wensen en capaciteiten van de gebruiker. FindMyApps2 is een vervolgstudie op de eerdere studie FindMyApps1*, die is gesubsidieerd en afgerond.

Verwachte output
Het doel van de FindMyApps interventie is om bij te dragen aan de sociale gezondheid van thuiswonende mensen met een lichte vorm van dementie. Doordat zij de tablet en de persoonsgerichte selectietool leren te gebruiken, groeit hun zelfmanagement en sociale participatie. Dit zal hun kwaliteit van leven verbeteren.
Vaak concentreren interventies voor mensen met lichte dementie zich voornamelijk op medische behandeling. De interventie van FindMyApps helpt hen bij het dagelijks leven. Zij kunnen de moderne technologie gebruiken voor bijvoorbeeld geheugenondersteuning, het opzoeken van informatie, in contact blijven met hun sociale netwerk en (op de hoogte blijven van) zinvolle activiteiten. Op basis van de studieresultaten zullen aanbevelingen worden gedaan voor verbetering en verspreiding van FindMyApps.

Website
Er is een FindMyApps website waar mensen zich kunnen aanmelden voor deelname:  Findmyapps.onderzoek.io

*FindMyApps1
Hoofdonderzoeker: Yvonne Kerkhof MSc
Betrokken instellingen: Saxion Lectoraat Verpleegkunde, VU mc/EMGO+
Project: Het maken van een selectietool voor bruikbare apps voor mensen met beginnende dementie
Resultaat: Een werkzame versie van de FindMyApps selectietool, samen met een training voor het gebruik voor mensen met lichte dementie en hun mantelzorgers. De FindMyApps tool is ontwikkeld in samenwerking met potentiële gebruikers, onderzoekers en ICT-ontwikkelaars.