BestCare4Dem congres 2018

Een internationaal congres over ontmoetingscentra voor dementerenden en hun mantelzorgers

In het kort
Projectleider: prof. Rose-Marie Dröes
Betrokken instelling: Amsterdam UMC, locatie VUmc
Datum: 7 en 8 juni 2018
Aantal deelnemers: 280 deelnemers uit 13 landen

Het project
In 1993 werden, mede met steun van de Stichting tot Steun VCVGZ, de eerste twee Ontmoetingscentra voor thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers opgezet in Amsterdam. De Ontmoetingscentra bieden professionele, persoonsgerichte begeleiding en activiteiten voor mensen met dementie waarbij de aandacht is voor wat zij nog wel kunnen. Dit wordt gecombineerd met ondersteuning van hun familie en mantelzorgers.
Het Ontmoetingscentrum ligt middenin de wijk, waardoor sociale integratie ontstaat. Het blijkt een succesformule. De mensen met dementie hebben aantoonbaar minder gedrags- en stemmingsproblemen en hun familie en mantelzorgers kunnen dankzij de begeleiding langer voor hen zorgen. Er zijn inmiddels 146 ontmoetingscentra in Nederland en er is grote belangstelling vanuit het buitenland: in Italië, Spanje, Engeland, Polen, Aruba, Suriname en Australië wordt gewerkt naar het Nederlandse voorbeeld.

Het congres
Mede in het kader van het 25-jarig bestaan van de Ontmoetingscentra werd op 7 en 8 juni 2018 het internationale congres ‘BestCare4Dem; sharing effective community-based support in dementia’  georganiseerd in het DeLaMar theater in Amsterdam.
Presentaties:

  • Uitgaande van het WHO kader ‘People Centred Health-care’: Hoe is het gesteld met de dementiezorg en wat is nodig in de komende decennia? Het stimuleren van eigen potentieel, hulp vanuit sociaal netwerk, een dementievriendelijke samenleving, maar er is ook grote behoefte aan goede persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg.
  • De diagnose dementie kan steeds vroeger gesteld worden. Maar hoe kunnen we deze mensen het beste begeleiden? Hulp bij adaptatie en coping met de gevolgen van dementie staan hierbij centraal.

In de lunchpauze:

  • Films van Ontmoetingscentra in binnen- en buitenland en over psychosociale interventies, zoals DemenTalent en Art-work.
  • Expositie van een selectie van ingestuurde werken voor de Poëzie en Kunstprijs.

Parallelsessies:

  • Best practice: inspirerende effectieve voorbeelden van interventies voor thuiswonende mensen met dementie en mantelzorgers.
  • De laatste wetenschappelijke bevindingen van effectieve psychosociale interventies.
  • ‘Meet the expert’ met muziek en activiteiten thuis en uitreiking Poezie- en Kunstprijs voor mensen met dementie.
  • Internationale uitwisseling tussen Ontmoetingscentra in verschillende landen.
  • Ontmoetingen tussen politiek, beleid, publiek, zorgprofessionals en wetenschappers met voorbeeldprojecten uit de praktijk, zoals ‘Dementievriendelijk Heerenveen’ en ‘Cultuursensitieve ondersteuning’ van Turkse en Marokkaanse mensen met dementie in Amsterdam.

Internationaal netwerk
Op het congres is het internationale MEETINGDEM Network officieel gelanceerd door Mr Jacqueline Hoogendam van VWS. Het netwerk gaat zich inzetten voor de verdere verspreiding van Ontmoetingscentra in Europa en daarbuiten. Het zal daarnaast kennisuitwisseling over Best Care voor mensen met dementie stimuleren, evenals kennis over mantelzorg en internationale samenwerking in toegepast onderzoek. De lancering werd ingeleid door een historische film over ontmoetingscentra vanaf de start in 1993 tot heden. 

Dansoptreden
De eerste congres dag werd afgesloten met een indrukwekkend optreden van de dansclub van mensen met dementie van Ontmoetingscentrum De Pijp onder leiding van de Praagse balletdanser Petr Veleta, programmcoördinator Joke Bos en activiteitenbegeleider Mariska Atmodimedjo.

Site visits en workshop
Op de tweede congresdag konden deelnemers kennismaken met de praktijk van de Ontmoetingscentra, een Odensehuis en zorgboerderij De Reigershoeve in Heemskerk, of deelnemen aan een workshop ‘Hoe zet je een Ontmoetingscentrum op?’.

Koninklijke onderscheiding
Professor Rose-Marie Dröes, die een leerstoel heeft bij de Stichting tot Steun VCVGZ, is tijdens dit congres benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding vanwege haar grote en internationale inzet op wetenschappelijk en maatschappelijk gebied in de zorg voor mensen met dementie.