Bestuur en financiën

Het bestuur van de Vereniging Bennekom is hetzelfde als die van de Stichting tot Steun VCVGZ.

 

Het bestuur wordt gevormd door:

Voorzitter               prof. dr. E. van Leeuwen
Penningmeester        drs. A.A. Verduijn
Secretaris mr. J.C.J. Smallenbroek 
Lid prof. dr. W. van Tilburg
Lid prof. dr. D.J.H. Deeg

 

Het bestuur wordt ondersteund door:

Ambtelijk secretaris drs. Karen Malta

Beloningsbeleid 

Aan de bestuursleden wordt geen vacatiegeld verstrekt.

Verkorte staat van baten en lasten 2017

Verkorte staat van baten en lasten Vereniging Bennekom 2016.pdf

Verkorte staat van baten en lasten Vereniging Bennekom 2015.pdf