Criteria innovatieve projecten

Innovatieve projecten zijn projecten die in elk geval maatschappelijke relevant zijn. De Stichting tot Steun VCVGZ hanteert een aantal criteria bij toekenning van subsidie voor dergelijke projecten

Toekenningscriteria

De voorwaarden waaraan een innovatief project moet voldoen zijn:

  • De resultaten van het project moeten ten goede komen aan de geestelijke gezondheidszorg.
  • Het onderzoek moet gericht zijn op een relevant maatschappelijk probleem, duidelijk samenhangend met de GGZ.
  • Het project is innovatief van aard.
  • De onderzoeksresultaten moeten bij voorkeur generaliseerbaar zijn binnen de GGZ-sector en/of verwante sectoren.
  • Het bestuur heeft de mogelijkheid naar eigen - goed beargumenteerd - inzicht nader advies in te winnen.