Langetermijneffecten CBASP behandeling chronische depressie

In het kort

Hoofdonderzoeker: Mevrouw J.F. Wiersma, PhD
Betrokken instelling: GGZinGeest / VUMC
Startdatum: 1 januari 2016
Einddatum: 31 december 2016
Aantal patiënten in onderzoek: 53

De vraagstelling van het onderzoek

Patiënten met een chronische depressie ervaren een grotere ziektebelasting, doen meer zelfmoordpogingen en worden vaker in het ziekenhuis opgenomen dan patiënten met een periodiek terugkerende hevige depressie. Ongeveer 20% van de mensen die hevige depressies ondervindt, lijdt aan chronische depressie. Chronische depressie is lastig te behandelen en verkeerde diagnoses en verkeerde behandelingen komen veelvuldig voor.

Uit een aantal studies blijkt dat psychotherapie, gecombineerd met het voorschrijven van geneesmiddelen, een effectieve behandeling is voor chronische depressie. Echter, de langetermijneffecten zijn nauwelijks onderzocht. Als ze al onderzocht zijn betreft het kleine groepen, opgenomen in een psychiatrische afdeling, met de focus op een korte termijn behandelingsprogramma en met een relatief korte controleperiode.

Dit onderzoek is de eerste studie die de langetermijneffecten onderzoekt van psychotherapie (met of zonder voorschrijving van geneesmiddelen) op chronische depressie in de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg.

Het onderzoek

Het onderzoek is een vervolgstudie van een gerandomiseerd onderzoek met een controlegroep dat heeft plaatsgevonden tussen 2006 en 2010. In dit onderzoek werden de opvolggegevens (over gemiddeld 7 jaar) verzameld van 139 chronische depressieve patiënten, die meededen aan een proef met Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP), een vorm van psychotherapie speciaal ontworpen voor de behandeling van chronisch depressieve patiënten. Deze gegevens werden vergeleken met Care As Usual (CAU, op bewijs gebaseerde standaardtherapie) behandelingen, gedurende een periode van 52 weken in drie gespecialiseerde klinieken in Nederland. Uit het onderzoek bleek dat CBASP net zo effectief is als de standaardbehandeling voor chronische depressie, waarbij CBASP na 52 weken zelfs een extra positief effect leek te hebben.

In dit vervolgonderzoek nemen 53 patiënten uit de groep van het vorige onderzoek deel aan een assessment van ongeveer 90 minuten.

Het onderzoek heeft de volgende doelstellingen:
•    Onderzoeken of CBASP behandeling een blijvend effect heeft op chronisch depressieve patiënten.
•    Nagaan of remissie na 52 weken een beter verloop van de controleperiode met zich meebrengt.
•    Onderzoeken of het effect van CBASP na week 52 aanblijft in de controleperiode.

Verwachte output

CBASP is de eerste vorm van psychotherapie die specifiek bedoeld is om chronische depressie te behandelen. Het is bewezen dat CBASP effectief is bij een behandeling tot 52 weken. Het is echter nog niet bekend of CBASP effectief blijft als de behandeling na 52 weken wordt voortgezet.

De bevindingen van deze vervolgstudie helpen de medische praktijk en beleidsmakers om de langetermijneffecten van de CBASP-behandeling op chronisch depressieve patiënten beter te begrijpen. Met als gevolg dat chronisch depressieve patiënten, die een grote groep vertegenwoordigen in de geestelijke gezondheidszorg, beter behandeld kunnen worden.