SUPReME: Palliatieve zorg voor mensen met GGz-problematiek

In het kort

Hoofdonderzoeker Dr. Marieke Groot
Betrokken instelling Radboud UMC
Startdatum 2015
Einddatum 2020
Aantal patiënten in onderzoek 20 + 20 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek

Palliatieve zorg, die begint op het moment dat genezing niet langer het voornaamste doel van de behandeling is en kwaliteit van leven leidend wordt, wordt slechts in beperkte mate aangeboden aan GGz-cliënten. Hun symptomen blijven vaak onbehandeld en er wordt weinig gesproken over hun wensen in de laatste levensfase.

De doelstelling van het SUPReME-project is om palliatieve zorg voor GGz-patiënten te verbeteren. De projectnaam SUPReME staat voor: SUPportive care in Reach of patients with Mental health problems. In dit project zal de in de reguliere palliatieve zorg ontwikkelde methode PaTz worden aangepast voor gebruik in de GGz. Ook zal deze methode geïmplementeerd worden. Wetenschappelijke evaluatie, vanuit het perspectief van de cliënt, naaste en professionele zorgverlener, is eveneens onderdeel van het project.

Het onderzoek

Aan het onderzoek nemen cliënten deel bij wie de behandelaar ‘nee’ antwoordt op de ‘surprise question’. Deze vraag (zou u verbaasd zijn als deze cliënt het komende jaar overlijdt?) is een bruikbaar hulpmiddel gebleken om patiënten die in aanmerking komen voor palliatieve zorg vroegtijdig te herkennen. Het gebruik van deze vraag in de GGz is nog niet eerder gebeurd. Aan het onderzoek nemen afdelingen langdurende zorg en ouderenzorg van GGz-organisaties en RIBW’s deel, waarvan een deel wel en een deel geen gebruik maakt van de PaTz-methode.

De longitudinale follow-up studie heeft een looptijd van vijf jaar, waarbij elke zes maanden vragenlijsten worden afgenomen. Daarnaast wordt de cliënt gevraagd tweewekelijks een kort dagboekje bij te houden, waarbij de focus ligt op zorgconsumptie en kwaliteit van leven en zorg.

Verwachte output

Het eindresultaat is een praktische werkwijze om op relatief eenvoudige wijze een palliatieve hulpvraag te signaleren bij een GGz-cliënt. Het onderzoek zal daadwerkelijk bijdragen aan het verbeteren van de palliatieve zorg op cliëntniveau en professionals hierbij ondersteunen. SUPReME is hiermee een onmisbare en voorbereidende stap in de richting van systematische en anticiperende palliatieve zorg voor GGz-cliënten.