Onderzoek naar auditieve hallucinaties

In het kort

Hoofdonderzoeker drs. K. Slotema, psychiater
Betrokken instelling Parnassia Bavo Groep, UMC Utrecht en Erasmus MC
Startdatum onderzoek 1 oktober 2007
Einddatum onderzoek 1 oktober 2011
Aantal patiënten in onderzoek 60 patiënten

De vraagstelling van het onderzoek

Verbale akoestische hallucinaties (stemmen) komen voor bij psychotische stoornissen maar ook bij andere stoornissen, waaronder de borderline persoonlijkheidsstoornis. Traditioneel wordt ervan uitgegaan dat de stemmen bij deze laatste groep minder echt of minder erg zijn dan bij psychotische mensen. En dat zou daarom een andere of minder intensieve behandeling rechtvaardigen. De vraag is echter of dit werkelijk zo is. In samenwerking met het UMC Utrecht en het Erasmus MC onderzoekt De Parnassia Bavo Groep de fenomenologische en neurofysiologische karakteristieken van stemmen bij beide groepen. Om zo te achterhalen wat de overeenkomsten en verschillen zijn tussen verbale akoestische hallucinaties bij personen met een borderline persoonlijkheidsstoornis en met een psychotische stoornis.

Het onderzoek

Om inzicht te krijgen in de stemmen van borderlinepatiënten worden bij personen uit deze groep diverse vragenlijsten afgenomen. Om de elektrofysiologie van het brein te bestuderen wordt een elektro-encefalogram (EEG) gemaakt. Tot slot wordt er een fMRI-scan gemaakt om inzicht te krijgen in de neurofysiologie. Hierop kunnen gebieden zichtbaar worden gemaakt die actief zijn tijdens het horen van stemmen. De resultaten worden vergeleken met die van stemmenhoorders met een psychotische stoornis. In de oorspronkelijke studieopzet werd ook het effect van repetitieve transcraniële stimulatie (rTMS) op de stemmen onderzocht. Dit is een experimentele behandeling die gebruikmaakt van sterke magneetpulsen. Vanwege gebleken gebrek aan effectiviteit werd dit onderdeel van de studie gestaakt.

Verwachte output

Het onderzoek resulteert in een verdieping van de kennis over de werkingsmechanismen achter verbale akoestische hallucinaties bij verschillende patiëntengroepen. De verwachting is dat de resultaten van de studie beschikbaar zullen zijn in de loop van 2012.