Mondgezondheid bij patiënten met een vroege psychose

In het kort

Hoofdonderzoeker: Mevrouw drs. A.E.A.M. Miedema
Betrokken instellingen: Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en GGZ Friesland
Startdatum: maart 2016
Einddatum: februari 2017

 

De vraagstelling van het onderzoek

In Nederland krijgen ongeveer 3000 jongvolwassenen jaarlijks voor het eerst een psychose. Vroege psychose betreft de periode voorafgaand aan de eerste psychotische symptomen, waarin vaak al allerlei problemen zijn, tot en met de eerste vijf jaar van een psychotische aandoening. In deze fase ervaren de jongeren een lage kwaliteit van leven. Ze kunnen verward zijn, trekken zich vaak terug en ook de zelfzorg is vaak slechter dan bij hun leeftijdsgenoten.

Mondzorg is een belangrijk onderdeel van de zelfzorg en heeft invloed op de kwaliteit van leven. Het heeft effect op eten, praten, sociale acceptatie, uiterlijk en het op je gemak voelen. Patiënten met een vroege psychose besteden vaak onvoldoende aandacht aan mondzorg. Het is daarom van belang om te weten op welke wijze de doelgroep te motiveren is om het gebit beter te verzorgen en wie deze interventies het beste kan inzetten.

Het onderzoek

Dit onderzoek is een innovatief onderzoek met een wetenschappelijk karakter. Er is nog geen onderzoek gedaan naar mondzorg bij patiënten met een vroege psychose.

Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een populatie van complexe patiënten met een vroege psychose. Er wordt een vragenlijst afgenomen om de mondgezondheid gerelateerde kwaliteit van leven in kaart te brengen. Daarnaast worden 20 diepte interviews gevoerd over de wensen en behoeften van de patiënten zelf en welke ondersteuning zij nodig denken te hebben.

Verwachte output

Als de mondgezondheid bij jongeren met een vroege psychose verbetert, komt dit de kwaliteit van leven ten goede. Het voorkomt uitval uit sociale rollen. Rehabilitatie en maatschappelijke participatie zijn cruciale aspecten binnen dit onderzoek.

Verder is de uitkomst van het onderzoek van belang voor het maken van een Massive Online Open Course voor hulpverleners in de psychiatrie. Bij deze MOOC zijn eigenregie en zelfredzaamheid belangrijke uitgangspunten. Bij voorkeur worden interventies ontwikkeld die de patiënt zelf kan inzetten.